fbpx оперативна програма | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

оперативна програма

Туристическият бизнес ще получи 10 млн. лв. по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК).
Стартира изпълнението на 340 проекта по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ /ОПИК/ с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ от над 143 млн. лв.
Стартира изпълнението на 229 проекта по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ с общ размер на предоставената безвъзмездна помощ от над 165 млн. лв.
Главна  дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и кап
Повече от 9 000 предприятия ще бъдат подпомогнати чрез безвъзмездни средства и финансови инструменти по Оперативна програма „Иновации и Конкурентоспособност” 2014-2020 г.
Министерство на земеделието и храните предприема спешни мерки, за да осигури 278 млн. евро до края на годината по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. По неговите думи възможността за загуба на средствата за финансиране била съобщена от Европейската комисия (ЕК).
Председателят на УС на Националния съвет за публично частно-партньорство (НСПЧП) - Ева Цветичова и председателят на БТПП Цветан Симеонов обсъдиха възможности за сътрудничество между двете организации. По време на срещата БТПП потвърди интереса си от активно партньорство с националната организация.