fbpx БТПП и НСПЧП в общи проекти по оперативни програми | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

БТПП и НСПЧП в общи проекти по оперативни програми

Председателят на УС на Националния съвет за публично частно-партньорство (НСПЧП) - Ева Цветичова и председателят на БТПП Цветан Симеонов обсъдиха възможности за сътрудничество между двете организации. По време на срещата БТПП потвърди интереса си от активно партньорство с националната организация. Обсъдиха се възможности за сътрудничество с държавните институции и насочване на вниманието им към важността на публично-частното партньорство и бизнеса за реализиране на проектите. Като основен проблем се отбеляза липсата на проекти, които да се предложат на чуждестранни инвеститори.

 

БТПП и НСПЧП ще обединят усилията си за участие в подходящи проекти по оперативни програми и други европейски проекти. Особено внимание беше обърнато на съвместното сътрудничество в обучението на кадри, подобряване на нормативната уредба в областта на ПЧП, както и възможността успешното публично-частно партнорство да се превърне в един от вариантите за изход от кризата.