fbpx текучество | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Около 85% от компаниите споделят, че увеличението на доброволното текучеството в тяхната компания се дължи на предлагани по-добри условия и по-високи възнаграждения от страна на други работодатели.
Според 85% от представителите на бизне у нас, търсещи ново работно място казват, че биха избрали една работа пред друга, ако предлага гъвкаво работно време. Това показва последна анкета на Регус, глобалният доставчик на офис решения.