fbpx По-конкуретно възнаграждение в друга компания е основната причина за текучеството на персонал | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

По-конкуретно възнаграждение в друга компания е основната причина за текучеството на персонал

Около 85% от компаниите споделят, че увеличението на доброволното текучеството в тяхната компания се дължи на предлагани по-добри условия и по-високи възнаграждения от страна на други работодатели. Това показва последното проучване на ManpowerGroup България „Текучество на персонал през 2021 г.“.

Невъзможност за професионално израстване и конфликти на личностно ниво са следващи две най-често срещани причини за доброволно текучество през тази година. Съвсем малко са организациите, които отбелязват, че доброволното текучество има нещо общо с промените, наложени от Covid-19 пандемията.

Повече от 30% от анкетираните отбелязват, че отдел „Производство“ търпи най-високи нива на текучество за 2021 г. Най-честа смяна на работното място се наблюдава при позиции като оператор на машина, складов работник или друг нискоквалифициран персонал.

Тази година, както и през първата година от пандемията, сектор „Туризъм“ търпи високо нива на текучество, както и сериозен отлив на специалисти, които избират работа в съвсем различна сфера. Трудната предвидимост в работата на засегнатите от Covid-19 браншове, най-вече хотелиерство и ресторантьорство, повишават нивата на текучество, както по принуда заради намалелия обем на работа, така и защото тези сфери са все по-малко атрактивни за кандидатите за работа.“, споделя Мария Стоева, ръководител „Продажби и бизнес развитие“.

Доброволното текучество е най-високо в сферата на „Телекомуникации“, последвани от служителите в центровете за споделени услуги. Едва 3,33% от служителите в сферата на „Здравеопазване“ са избрали да сменят работното си място през изминалата година.

43% от работодателите, включили се в проучването споделят, че общото текучество през 2021 г. е по-високо от това през 2020 г. „Високото доброволно текучество и причината номер едно за него, а именно по-добро възнаграждение на в друга компания, често е и основната причина за преразглеждането на възнагражденията през тази година.“, споделя Мария Стоева.