fbpx Как компаниите се грижат днес за човешкия капитал? | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Как компаниите се грижат днес за човешкия капитал?

Как компаниите се грижат днес за човешкия капитал?

Попитахме HR специалистите на две компании какво значение днес има човешкият капитал и как той се създава и обгрижва. Какви се посоките на развитие на HR бизнеса?

Невена Танева, HR в развойния център на SAP в България

Как днес компаниите се грижат за най-сериозния си капитал – хората?

- В днешната динамична и технологична бизнес среда добрите компании полагат все повече усилия да предоставят възможности за разнообразна работа. Важно е и тя да дава на хората усещане за смисъл, лична реализация и принос към обществото, опция за смяна на ролите, гъвкави форми на ангажираност и учене. Придобиването на нови знания и развитието на допълнителни умения са все по-важни за хората днес. В същото време компаниите им осигуряват много по-голяма свобода да се развиват и разчитат на тяхната инициативност и лична отговорност да формират пътя си на талант. Разбира се, прозрачността на решенията в компанията, възможността гласът на хората да бъде чут и те да участват във вземането на решенията са факторите, които отличават най-добрите компании.

Има ли промяна в отношението на лидерите към екипите?

- Отново бих разглеждала този въпрос в контекста на културата на прозрачност на решенията и допитване до хората за важните за тях неща. Може би, във все по-голяма степен днешните лидери са осъзнати за нуждата от създаване и подхранване на екипния дух и полагат целенасочени усилия в тази посока. В SAP поддържаме постоянен диалог с хората, като така лидерите могат в най-голяма степен да им помогнат да реализират талантите си. А пък това от своя страна води до реализиране на бизнес целите на компанията.

В каква посока се променя професията на HR-а?
- В глобалните компании все повече се търси добавената стойност на HR-а като бизнес партньор. Стремежът към оптимизиране и дигитализиране на най-оперативните HR дейности става все по-силен и расте фокусът върху създаването на нови програми и инициативи, свързани с учене и развитие. Наблюдава се и силна тенденция решенията за развитието на организацията и хората да се вземат все повече на база аналитична информация вместо според общи представи и интуиция.

Димитрина Иванчева, HR директор в Intelligent Systems

Как днес компаниите се грижат за най-сериозния си капитал – хората?
- Във времена на засилена конкуренция и глобализиране на пазарите, компаниите се фокусират върху иновации и внедряване на технологии и разширяване на продуктовото си портфолио. Тези обаче, които са обърнати към хората в организацията, печелят конкурентно предимство пред останалите. В нашия сектор работодателите предлагат на служителите си набор от различни придобивки като гъвкаво работно време, възможност за работа от вкъщи, топли напитки и вода в офиса, карти за спорт и медицинско обслужване за служителя и/или семейството, отстъпки в различни вериги магазини за дрехи, оптика, химическо чистене, ресторанти, техника и др. зони за релакс и неформално общуване с колегите, тиймбилдинги, участие в социални инициативи и много други. Най-важната грижа остава обаче развитието на потенциала и уменията на всеки служител, за да се реализират и чувстват удовлетворени от постиженията си. Вниманието върху индивидуалните интереси и умения на всеки и тяхното развитие прави успешни и хората, и организацията.  

Има ли промяна в отношението на лидерите към екипите?

- Промяна има в няколко насоки – фокус върху личността на всеки служител, предоставяне на свобода на екипите и засилване на двупосочната комуникация. От една страна мениджърите разбират приноса на всеки от екипа за постигане на общите цели и затова работят върху развитието на компетенциите на хората си. От друга страна, екипите имат по-голяма свобода да прилагат „техен“ си начин на работа, стига този начин да води до успех и мотивация на хората. Не на последно място лидерите все по-активно търсят обратна връзка и идеи от екипите си, които да са работещи за всички нива в организацията.

В каква посока се променя професията на HR-а?

- Функцията на професионалистите човешки ресурси придобива все по-голяма значимост и тежест. Промяната има положителен ефект, тъй като HR-ът заема своята роля не само на посредник между мениджмънта и хората в организацията, но и в планирането на ресурсите и развитието на работодателска марка. Ключова задача на HR професионалистите е да помогнат на хората да преминат успешно през времена на трансформация и промени. Бъдещето на бизнеса и професиите крие много неизвестни и изграждането на умения за адаптация към новости и иновации, както и умения за учене за цял живот (Lifelong learning) ще бъдат в приоритетите на HR-ите.  
 

Facebook коментари