Как компаниите се грижат днес за човешкия капитал?

Попитахме HR специалистите на две компании какво значение днес има човешкият капитал и как той се създава и обгрижва. Какви се посоките на развитие на HR бизнеса?

Невена Танева, HR в развойния център на SAP в България

Как днес компаниите се грижат за най-сериозния си капитал – хората?

- В днешната динамична и технологична бизнес среда добрите компании полагат все повече усилия да предоставят възможности за разнообразна работа. Важно е и тя да дава на хората усещане за смисъл, лична реализация и принос към обществото, опция за смяна на ролите, гъвкави форми на ангажираност и учене. Придобиването на нови знания и развитието на допълнителни умения са все по-важни за хората днес. В същото време компаниите им осигуряват много по-голяма свобода да се развиват и разчитат на тяхната инициативност и лична отговорност да формират пътя си на талант. Разбира се, прозрачността на решенията в компанията, възможността гласът на хората да бъде чут и те да участват във вземането на решенията са факторите, които отличават най-добрите компании.

Има ли промяна в отношението на лидерите към екипите?

- Отново бих разглеждала този въпрос в контекста на културата на прозрачност на решенията и допитване до хората за важните за тях неща. Може би, във все по-голяма степен днешните лидери са осъзнати за нуждата от създаване и подхранване на екипния дух и полагат целенасочени усилия в тази посока. В SAP поддържаме постоянен диалог с хората, като така лидерите могат в най-голяма степен да им помогнат да реализират талантите си. А пък това от своя страна води до реализиране на бизнес целите на компанията.

В каква посока се променя професията на HR-а?
- В глобалните компании все повече се търси добавената стойност на HR-а като бизнес партньор. Стремежът към оптимизиране и дигитализиране на най-оперативните HR дейности става все по-силен и расте фокусът върху създаването на нови програми и инициативи, свързани с учене и развитие. Наблюдава се и силна тенденция решенията за развитието на организацията и хората да се вземат все повече на база аналитична информация вместо според общи представи и интуиция.

Димитрина Иванчева, HR директор в Intelligent Systems

Как днес компаниите се грижат за най-сериозния си капитал – хората?
- Във времена на засилена конкуренция и глобализиране на пазарите, компаниите се фокусират върху иновации и внедряване на технологии и разширяване на продуктовото си портфолио. Тези обаче, които са обърнати към хората в организацията, печелят конкурентно предимство пред останалите. В нашия сектор работодателите предлагат на служителите си набор от различни придобивки като гъвкаво работно време, възможност за работа от вкъщи, топли напитки и вода в офиса, карти за спорт и медицинско обслужване за служителя и/или семейството, отстъпки в различни вериги магазини за дрехи, оптика, химическо чистене, ресторанти, техника и др. зони за релакс и неформално общуване с колегите, тиймбилдинги, участие в социални инициативи и много други. Най-важната грижа остава обаче развитието на потенциала и уменията на всеки служител, за да се реализират и чувстват удовлетворени от постиженията си. Вниманието върху индивидуалните интереси и умения на всеки и тяхното развитие прави успешни и хората, и организацията.  

Има ли промяна в отношението на лидерите към екипите?

- Промяна има в няколко насоки – фокус върху личността на всеки служител, предоставяне на свобода на екипите и засилване на двупосочната комуникация. От една страна мениджърите разбират приноса на всеки от екипа за постигане на общите цели и затова работят върху развитието на компетенциите на хората си. От друга страна, екипите имат по-голяма свобода да прилагат „техен“ си начин на работа, стига този начин да води до успех и мотивация на хората. Не на последно място лидерите все по-активно търсят обратна връзка и идеи от екипите си, които да са работещи за всички нива в организацията.

В каква посока се променя професията на HR-а?

- Функцията на професионалистите човешки ресурси придобива все по-голяма значимост и тежест. Промяната има положителен ефект, тъй като HR-ът заема своята роля не само на посредник между мениджмънта и хората в организацията, но и в планирането на ресурсите и развитието на работодателска марка. Ключова задача на HR професионалистите е да помогнат на хората да преминат успешно през времена на трансформация и промени. Бъдещето на бизнеса и професиите крие много неизвестни и изграждането на умения за адаптация към новости и иновации, както и умения за учене за цял живот (Lifelong learning) ще бъдат в приоритетите на HR-ите.  
 

Facebook comments