Къде ми е обратната връзка от интервюто?

Втора част

Къде ми е обратната връзка от интервюто?

 

Дали, когато си говорим за изграждане на работодателска марка, то подходите към хората в и извън организацията не трябва да бъдат унифицирани, и всеки един човек да се третира като ценност за една фирма? В следващите редове продължаваме темата, свързана с обратната връзка при интервю за работа, която вече започнахме в предната статия.

При направено анкетно проучване, на въпроса: „Проявявате ли проактивност при търсенето на обратна връзка за вашето представяне след интервю за работа?“, преобладаващият отговор е „не, защото те са обещали и трябва да си спазват ангажиментите“ (41.3%).

Ask Vault е кариерна колонка, в която едно от споделените мнения е свързано с темата дали да искаме проактивно обратна връзка след интервюто, на което сме били, когато усещането от страна на кандидата е, че той с е справил блестящо – „ Да питаш за своята обратна връзка след интервю може да е доста рисково начинание и по-специално за човека, които е водил процеса, поради риск от правен казус, поради недоказуемите/неизмеримите твърдения. От друга страна можете да получите брутално откровена обратна връзка, която може би няма да приемете или ще приемете лично, а това ще повлияе върху имиджа на работодателя и едва ли някога отново ще искате да работите там. 

От друга страна бъдещата обратна връзка би променила някои аспекти във вашето представяне, би повлияла върху развитието ви, но бъдете внимателни как ще поискате тази обратна връзка и кой канал ще използвате.
За 206 човека тя е важна и ценна като посока за развитие и те не чакат някой да им я даде, а проактивно я търсят. При 102-ма от анкетираните също има елемент на проактивност, но той е по-скоро „напук, защото им е любопитно какво ще ми кажат от съответната организация“. За 76 човека тази обратна връзка е субективна и клиширана, а при 47 от анкетираните обратната връзка е дадена в срок и те са напълно съгласни с нея.

В кариерния блог на The Guardian един от съветите е да помолите за честна обратна връзка, като използвате аргумент от сорта на „ Тази обратна връзка е важна за мен, тъй като все още съм заинтересован да работя при вас“. Доста работодатели ще са много по-склонни да инвестират време, говорейки с вас, ако изглеждате възхитителни, отворени за слушане и мислят, че бихте могли да бъдете потенциален служител в бъдеще. Приемете тази обратна връзка, независимо как ви се струва тя – покажете интерес и разбиране. Знайте, че не всеки може да изложи честните си аргументи за вашия отказ и мнозина се притесняват да споделят своята критика. Полезно е да приключите разговора, като ги попитате дали смятат, че има нещо, което можете да направите, за да подобрите шансовете си друг път. След това им благодари за отделеното време и изпратете благодарствен мейл.

План за действие

Jacquelyn Smith от сп. Forbes споделя, че рамките и начинът за получаване на обратна връзка се определя още по време на интервюто. Ключово тук е разбирането, че мениджърите, участващи в този процес имат друг тип задачи и приоритети и е допустимо в един момент обратната връзка да се забави. Поради това, авторката на статията споделя 10 неща, които могат да направи всеки един кандидат, когато отговорът се забави:

1. Проява на самоинициатива – не чакайте, направете нещо;
2. Направете си план – кога, колко често и по какъв начин да се свържете с мястото, от което се бави вашата обратна връзка;
3. Бъдете любезен/любезна в комуникацията, защото може все още да сте актуална кандидатура;
4. Проверете за познати, които са част от тази компания – така можете да попитате (ако знаят/съгласят се да ви кажат) за статуса на подбора, в които сте участвали;
5. Измервайте потенциалните отговори за вашите усилия;
6. Ескалирайте – ако не получите отговор от едно звено/една позиция, то запознайте с въпросите си нагоре в йерархията на съответната организация;
7. Бъдете реалисти и се опитайте се да помислите за причини, поради които ви бавят обратната връзка, без това да е лично към вас;
8. Пишейки към работодателя, то споделяйте му, ако все още имате интерес за позицията или да работите при него;
9. Не приемайте нищо лично, защото невинаги причините са във вас;
10.  Липсата на обратна връзка, също е обратна връзка – Процесът след интервю винаги отразява корпоративната култура в една компания.

Удар върху корпоративния бранд

Липсата или забавянето на обещаната обратна връзка, според анкетираните в моята анкета е в ущърб на имиджа на съответната компания – 88% от анкетираните споделят това като най-честия отговор. Paul Slezak от RecruitLoop споделя защо отхвърлените кандидати са важни за корпоративния бранд: „ Най-голямото оплакване от търсещите работа е, че след процеса по подбор нямат никаква информация към тях. Всеки доволен кандидат може да сподели на един за вашата компания, но при недоволните броят е десет. Как бихте спрели щетите за вас? Днес в около 140 знака и натискането на един бутон една негативна обратна връзка за работодател „х“ може да достигне до целия свят и вашият бранд да бъде злепоставен. Ако не предоставите обратна връзка на кандидатите си, вие и вашата организация ще започнете да развивате лоша репутация в бранша, а това ще ви се отрази неминуемо по доста начини“. Тук мисля, че няма две мнения по въпроса, нали така? Започнахте ли да се замисляте кога, на кого и по какъв начин предоставихте вашата позиция след даден подбор?

За 41.1% това влияе негативно върху съответния човек, обещал тази обратна връзка, най-често това е служител на отдел „Човешки ресурси“, при 33.1% от най-честият отговор това е агенцията за подбор, която е посредник в процеса, а при 11.6% честотата на отговора, че „на всички HR-и, защото са едни и същи“(!).

При последния въпрос – „Ако от организация „Х“ не са ви дали обратна връзка след ваше участие в техен подбор, то след това продължавате ли да следите/кандидатствате по техните обяви?“, 301 от анкетираните са убедени, че в тази организация не са професионалисти и отказват да инвестират излишни очаквания отново.

Знаете ли, че в Англия има кампания за приемането на обратната връзка след интервю за правно основание (#fightforfeedback в Twitter) ? Anna Isaac от telegraph.co.uk дава няколко гледани точки по темата – Крейг Хол, оперативен директор на Glass Digital, смята, че принуждаването на малките организации да предлагат обратна връзка би породило твърде голяма административна тежест. "Винаги споделяме на кандидатите да знаят дали са успели дали са част от следващия етап на подбор или ако някой друг е получил работата", казва той. "Но предоставянето на конкретна обратна връзка на всеки интервюиран е лукс, който не можем да си позволим като малка компания". Това може да бъде и скъпо, отклонявайки старшите членове на фирмата от приоритетни задачи, след като вече са се отказали дадена кандидатура да влизат в детайли и отделят от времето си за нещо, което не влиза в задълженията им. Това е едно е нежеланията да бъде предоставяна обратна връзка, а другото е, че работодателите биха искали да се предпазят от бъдещи твърдения за дискриминация описани в нея. Според Ники Еленор от Your HR Lawyer – „Не мислете, че обратната връзка трябва да бъде много подробна, добавя тя - кратък имейл, разговор или писмо е достатъчно. Не е нужно да бъде обемна и обстоятелствена - направете я персонализирана и смислена."

Други 229 човека биха обмислили отново и биха дали втори шанс, докато 139 човека категорично заявяват, че не биха кандидатствали поради неизпълнения ангажимент преди това. Едва 65 човека биха кандидатствали отново там, защото биха искали да работят в тази организация.

Темата с даването на обратната връзка след процес на подбор е изключително важна, поради няколко основни причини.

Мнозина от нас очакват тази информация, за да подобрят своето представяне и надградят себе си като професионалисти. Този процес ни връща и към темата с поемането и изпълняването на ангажименти, независимо дали сме част от компания „Х“ или не .

Живеем и творим във време, в което се убеждаваме ежедневно, че имиджа на работодателя е едно от най-ценните неща за един служител, независимо дали е поредният кандидат за работа. Именно поради този факт едно забавяне или неспазен ангажимент може да стане достояние към голям кръг хора, които бъдат особено предпазливи, когато видят поредната обява на некоректната организация (въпреки, че некоректен може да е само съответният служител „Х“).

Умението да даваме обратна връзка също е ценно качество, което не бива да се подценява и не трябва с лекота да се делегира на по-неопитни колеги, за да се отбие номера. Също толкова ценно, колкото и да търсим и приемаме такава обратна връзка.

И за последно, но не на последно място – когато твърдим, че има „глад за кадри“, то човешкото отношение към хората и спазване на поетите ангажименти правят разликата между различните работодатели. И нещо друго – ако един служител се е оказал неподходящ за позиция „х“, то не означава, че няма да е по-подходящ след месец или година за друга вакантна позиция, но как да се обърнем към него, когато не сме били коректни в сроковете и адекватността на обратната връзка към него?

Всяка промяна започва с това да се поставиш в обувките на другия, защото липсата на обратна връзка също е обратна връзка!

Facebook коментари