fbpx Къде ми е обратната връзка от интервюто, господа интервюиращи? | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Първа част

Къде ми е обратната връзка от интервюто, господа интервюиращи?

Мнозина от нас сме били на интервю за работа – някои като кандидати, а други и като представители на работодателя. Чували сме за ролята на обратната връзка, и по-конкретно колко позитивен и изграждащ процес е за този, които я получава, нали така? А случвало ли ви се е някой да ви пропусне и да реши, че вашата обратна връзка и аргументите за отказ са общовалидни за около 100 души още? От различни места и всякакви хора се дават препоръки как да се споделя и от кого, колко често и защо тя е важна на ниво човек, отдел, организация.

Каналите за комуникация за споделяне на обратна връзка също се увеличават – телефон, електронна поща, индивидуална среща и др. Дали разделяме този процес, когато някой оценява професионалните ни способности, постигнатите цели в отдела или нашето представяне по време на интервю за работа? Отнасяме ли се по различен начин към хората, когато са част от нашата организация и как се отнасяме към такива, които са кандидати да бъдат в нея? Дали, когато си говорим за изграждане на работодателска марка, то подходите към хората в и извън организацията не трябва да бъдат унифицирани и всеки един човек да се третира като ценност за една фирма? В тази статия ще се опитам да променя гледната точка за „скучния“ процес по даване на обратна връзка след интервю и ще представя едно мое изследване. Моя база ще бъдат мненията на 735 човека и последиците за организациите и участниците в техните очи, след подборите, в които са участвали.

През октомври 2017 г. създадох и с помощта на различни колеги разпространихме анкета, която включва 12 въпроса.

Участие в нея взеха 735 човека - 65.7% жени и 34.3% мъже за близо две седмици от нейното споделяне с голямо желание споделиха своето мнение и с надежда очакват промяна в този процес. Профилът им е различен - от тях 110 човека са със стаж от 1 до 3 г., 211 от респондента имат опит между 4 и 8 г., 235 от споделилите мнение са работили между 9 и 15 г., а 178 човека от споделилите мнение, имат професионален опит 16 г. или повече години. Цялата извадка от хора са родени преди 1980 г. (182 бр.) и между 1981 и 2000 г. (552). От тях 22.2% са различни мениджъри/директори, 31.3% заемат експертни длъжности в корпорации и по-малки фирми, 25.4% са специалисти, а 21.1% са служители. От всички взели участие в тази анкета в организациите на 505 човека има отдел „Човешки ресурси“, докато при 219 такъв няма. Едва 10 човека са отговори с „не знам“ на този въпрос.

Това e профилът на взелите участие в анкетата, а техният брой я прави достатъчно пълна и валидна.

Разчитате ли на обратна връзка след интервюто?

От цялата извадка 406 човека отговарят с „ДА“ на въпроса дали разчитат на обратна връзка след своето интервю за работа. Техните очаквания се подсилват от факта, че такава им е обещана, но почти винаги срока не е спазен (51.4%). Susan P. Joyce oт job-hunt.org споделя: „Не допускайте, че вие не сте избраният кандидат, щом не са ви звъннали в уречения срок. Понякога в организациите има различни по-спешни неща, различни кризи, преструктурирания и предпоследни решения. Нека това, че вие мислите едва ли не са вашето интервю постоянно, значи, че няколко други човека го правят също. В зависимост от големината на компаниите този процес може да е доста тромав и е свързан с доста лица, чийто график и приоритети са различни. Понякога различните кандидати се виждат в различни периоди от време – няколко дни, седмици или в рамките на месец. Ако вие сте първия, то е необходимо да изчакате всички останали след вас, нали така?“. Мнението на автора се подсилва и с това, че щом на кандидата не са дали обратна връзка, то той може да поиска проактивно такава.

Други 246 човека очакват обратна връзка, но не вярват, че даваната им обратна връзка е истинска и отразява тяхното представяне. Едва 9.5% нямат очаквания за такава. Относно въпроса „колко често ви обещават обратна връзка“, освен обещаната, но с неспазен срок такава, при 32% има твърдо такова обещание, което формира очаквания в кандидатите за нея. При 69 човека подобен процес е характерен за по-късен етап на подбора, а за 53-ма от анкетираните такава практика е непозната. Greg Kratz от FlexJobs споделя своята гледна точка, относно важността му.

“Инвестирането в няколко минути да се даде обратна връзка на кандидатите е едно от най-ценните неща на подбора. Това показва, че вашата компания уважава кандидатите, поради техния интерес, отделили са от време си, независимо, че те не са вашите кандидати… засега. Позитивното послание към тях ще се предаде към техните приятели и близки, които биха били вашите идеални кандидати. Не на последно място този процес създава една здрава корпоративна култура. Това показва, че вие имате отношение към хората и ви създава положителна репутация като компания. Истинската обратна връзка има няколко аспекта – подгответе се преди интервюто, не закъснявайте, бъдете честни, но не брутални, бъдете креативни, не създавайте фалшиви надежди, споделете резултатите от инструментите към подбора (тестове и въпросници), внимавайте за създаване на правен казус“.

На въпроса „Кой най-често обещава такава обратна връзка“ – 536 човека са потвърдили, че това е служител на отдел „Човешки ресурси“, при 172-ма това е фирмата за подбор на персонал, а за 148 човека това обещание е било дадено от бъдещия пряк ръководител по време на интервюто. Спомняте си при колко от анкетираните няма отдел „Човешки ресурси“, нали?

За 78 от анкетираните липсата на обратна връзка е поради факта, че в организацията не е имало такава практика. Mark Jackson от hrmagazine.co.uk споделя: „Липсата на обратна връзка фрустрира кандидатите за работа. Нейната роля в значима, защото кандидатите очакват да променят своето представяне след предоставянето й. Някой, който отделя време за подготовка, предвижване и самото интервю има очаквания да промени нещо след него, за да може на следващото такова интервю да бъде по-подготвен и да се представи добре. Като работодатели е необходимо да се грижим за репутацията на организацията. Помнете, че групата на интервюираните е толкова важна, колкото на ключовите ви клиенти – не ги игнорирайте, защото от едните постоянно търсим обратна връзка, а другите очакват такава от нас. Когато не я дадем страда репутацията на фирмата, защото информацията се разпространява доста бързо по социалните мрежи“

Истинска ли е информацията?

Относно истинността на информацията, която получават като обратна връзка след интервю за работа, за 75 човека тя отразява напълно тяхното представяне. Други 355 респондента споделят, че „почти вярват на обратната връзка на 50% или по-малко“, а за 195 човека тя е квалифицирана като едно клише. За 109 човека даваната обратна връзка не е обективна. Времето, в което се предоставя информация, относно представянето на кандидатите е било забавяно при 238 човека, но за тях това се е случило в рамките на нормалното и е допустимо. За 291 човека забавянето на обратна връзка е постоянно явление, а при 163-ма такава въобще няма, поради някакви причини. Едва при 45 човека от анкетираните няма забавяне или не си спомнят за такъв процес, което придава положителна нотка, че не навсякъде този процес не работи.

Липсата на предоставена обратна връзка кара анкетираните да изпитват най-често следните три твърдения:

- Разочарование - 383 отговора;
- Убеждение, че непрофесионалното отношение ни заобикаля навсякъде- 350 отговора;
- Ядосват се, защото някой е обещал, а не си е изпълнил ангажимента - 309 отговора

Rania Oteify от gulfnews.com споделя: „Нека си представим следната ситуация – след месеци без работа вие сте поканен на интервю. Спазил сте си времето, там сте, но предходното интервю закъснява с 15 мин. Никой не ви предлага нищо за пиене, не ви дава информация колко ще трае забавянето… нищо“ Как се чувствате ? Дали човек не изпитва същите чувства и когато не получи дългоочакван отговор дали той е избрания кандидат или не ? И това е просто една ситуация, която би затвърдила някои от по-горните твърдения.

Дали липсата на обратна връзка прави вашата организация по предпочитаем и разпознаваем работодател? Jacqui Paterson от Hudson споделя „Даването на обратна връзка след подбор е едно от най-важните неща в този процес. Били ли сте в обувките на такъв кандидат, в такава ситуация? По природа хората споделят повече своя негативен опит, отколкото позитивния. Бъдете убедени, че хора не получили своята обратна връзка биха споделили този свои опит, а това рефлектира върху бранда на компанията ви. И обратното – ако отделите достатъчно време да споделите обратна връзка, то всеки един неин получател би се превърнал във ваш посланик на бранда – така той би говорил положително за вас като компания, нищо, че не е част от нея“.

Колко време да чакаме?

Според 68% от анкетираните срокът за предоставяне на обратна връзка трябва да е до две седмици след проведеното интервю, но за 24.7% няма значение какъв ще бъде той, щом има поет ангажимент за изпращането на такава. За 36 човека от анкетираните месец е напълно достатъчен като период, а едва 18 човека не вярват, че някой отделя време за това.

Предпочитанията на 540 човека са тази обратна връзка да бъде по e-mail, а 453-ма държат да я получат лично по телефон. За 75 от анкетираните този процес трябва да бъде на насрочена среща. Според Liz Ryan от сп. Forbes , обратната връзка след интервю не трябва да отнема повече от 3-4 работни дни след него. При по-голям срок (от седмица например) работодателят е хубаво да информира, относно закъснението в процеса“. Според нея, ако до седмица няма информация от работодателя, или фирмата посредник, то това е лош сигнал за тях, защото - ако те ценят кандидатите, то ще намерят начин да ги информират.

Защо се бави обратната връзка?

Трите най-чести причини, които смятат кандидатите, че обратната връзка им се бави са:

- Липса на координация в съответната организация – 292 отговора;
- Спрян, отложен или забавен подбор – 271 отговора;
- Служителят обещал обратната връзка е в болничен/отпуск – 132 отговора.

Tom Miller споделя в Linkdin: „Всички очакваме бърза обратна връзка, нали така? Има доста причини за нейното забавяне – събиране на впечатления и обратна връзка от и за много хора, акумулиране на мнения от различно ниво мениджъри, които в доста ситуации има по-важна работа или това не им е приоритет, интервюиращият пътува често или е в отпуск, останалите участници в подбора имат нужда от време да обменят информация помежду си, а понякога и допълнително интервю извън графика. Закъсненията обаче водят до спадане на желанието и демотивация за работа в тази компания.

Едно е важно да разберем – подборът не е бърз процес, независимо колко бързо си го представят участниците по веригата. Дали трябва да е така? Не, не трябва, но се случва. Ако ви забавят обратната връзка, то не стигматизирайте организацията, защото има доста фактори, които могат да забавят процеса. Отчетете ги, бъдете търпеливи и останете положителни“.

Едва 26 човека допускат, че може би са предоставили грешни координати (e-mail/телефонен номер) и поради това обратната им връзка се бави. Като цяло анкетираните твърдят, че даването на обратна връзка след интервю е досаден процес и на никого на му се занимава с него (416 отговора), както и, че не се интересуват от причините, поради, които тя се бави, защото поетият ангажимент трябва да се спази (243 отговора).

следва продължение