fbpx Лек ръст на обявите за работа през май | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Лек ръст на обявите за работа през май

През м. май обявите за работа са се увеличили с 3% спрямо предходния м. април, като техният брой в края на месеца е малко над 50 000. Това показва ежемесечният анализ на HR компанията и кариерен сайт JobTiger. На годишна база те са с 12% по-малко или близо с 6600 предложения по-малко спрямо м. май 2022г. Желаем да отбележим, че през м. май 2022 г. отчетохме рекордно висок брой обяви за работа – това е месецът с най-много предложения от началото на COVID-19 пандемията до сега. Поради тази причина, макар и привидно големия спад, считаме, че предлагането на работа все още е в рамките на нормалните тенденции за пазара в страната.

В повечето сектори отчитаме ръст или запазване на нивата на предлагане на работа. Изключение прави секторът „Търговия и продажби“, в който предложенията са с 320 по-малко спрямо предходния месец (-3%). Това е един от по-динамичните сектори в страната, при който се редуват спадове и ръстове всеки месец, съответно, наблюдаваният през последните 2 месеца спад все още не може да бъде считан за тенденция.

Почти незабележим спад се отчита в сектор „ИТ“. Предложенията в него са намалели едва с 20 през м. май (-2%). Изглежда, че системният спад на обяви за работа през последните няколко месеца в този сектор е към своя край. Според анализът на JobTiger на годишна база предложенията в този сектор са намалели почти двойно (-47%, 3600 предложения по-малко).

При останалите сектори динамиката на обявите за работа е, както следва:  „Логистика и транспорт“ (460 предложения повече, 10% ръст), „Производство“ (270 предложения повече, 4% ръст), „Строителство“ (250 предложения повече, 11% ръст), „Счетоводство, одит, финанси“ (100 предложения повече, 5% ръст) и „Маркетинг и реклама“ (60 предложения повече, 4% ръст).

Броят на предложенията в секторите „Административни и обслужващи дейности“, „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Здравеопазване и фармация“ остава непроменен от предходния месец.

Дялово разпределение

Дяловото разпределение на обявите по сектори остава подобно на това в предходния месец. Водещи са секторите „Търговия и продажби“ (23%), „Хотелиерство и ресторантьорство“ (21%) и „Производство“ (14%), следвани от „Административни и обслужващи дейности“ (9,8%), „Логистика и транспорт“ (9,6%), „ИТ“ (8%),  „Строителство“ (5%), „Счетоводство, одит, финанси“ (4,3%), „Здравеопазване и фармация“ (4,2%),  „Маркетинг и реклама“ (3%) и „Изкуство“ (1%).