Милен Великов

експерт по "Човешки ресурси"

Втора част
Ролята на хората ще бъде все по-ключова. Те ще правят разликата, защото ще създадат иновациите и процесите, налагат и регулират.
  Каква е ролята на корпоративната култура?Тя е от ключово значение.
Терминът „Employer Branding” (ЕВ – „Работодателска марка“) все по-често започна да лансира интереса на различните специалис
Терминът ”корпоративна социална отговорност” се използва за пръв път в края на 1960 и началото на 1970 г., когато различни движения за граждански пр
Втора част
 Дали, когато си говорим за изграждане на работодателска марка, то подходите към хората в и извън организацията не трябва да бъдат унифицирани, и всеки един човек да се третира като ценност за една фирма?
Първа част
Мнозина от нас сме били на интервю за работа – някои като кандидати, а други и като представители на работодателя.
  Все по-често се говори за навлизането на Индустрия 4.0, нейните предимства и бъдещите предизвикателства, които тя носи.