Милен Великов: Хората в Индустрия 4.0

Втора част

Милен Великов: Хората в Индустрия 4.0

Ролята на хората ще бъде все по-ключова. Те ще правят разликата, защото ще създадат иновациите и процесите, налагат и регулират. Хората ще са и потребителите на бъдещите стоки и на база техните нужди те ще се конфигурират и изработват. Техните компетенции, експертиза и адаптивност ще са бъдещата работна сила – висококвалифицирана, мобилна, адаптивна, интелигентна и ефективна. Фокус ще са резултатите, които са максимално близко до очакванията на потребителя, доставят се максимално бързо, без да влияят на околната среда и задоволяват максимално нуждите на хората. Същите, ще останат съществена част от света на Индустрия 4.0 – като творчески ръководители, които ще използват своя интелект, за да задават всичките процеси и процедури предварително, както и да създават софтуерните продукти и решения, позволяващи предаването на данните към машините... или роботите. Към всичките тези хора ще има очакванията да бъдат ангажирани, за да доставят повече от това, което се очаква от тях.

5-те най-важни умения за Индустрия 4.0, обобщени от Network World

- Киберсигурност. Сигурността на кибернетичното пространство ще бъде основна
грижа за компаниите. Причината е, че в производствения процес ще бъдат внедрени множество интернет базирани устройства, които пък ще се свържат с вече съществуващите машини. С увеличаването на веригата и свързаността ѝ със световната уеб мрежа, расте и рискът от кибератаки, включително размерът на евентуалните щети.

- Специалисти в областта на данните. Цифровите данни са живителната сила в Индустрия 4.0, което превръща работещите с тях хора в изключително ценни кадри. Развиването на IoT ще генерира огромно количество данни, които ще трябва да бъдат съхранявани и анализирани. Целта е те да могат да се използват за подобряване на производителността на машините, намаляване на потреблението на ресурси, подпомагане на контрола на качеството, подобряване на ефикасността на веригите за доставки и въвеждане на нови продукти и услуги.

- Работа в мрежа. Тук идва ред на уменията на висококвалифицирани мрежови инженери, които да свързват машини една към друга и към системите за управление и контрол. Те ще трябва да оценят предизвикателствата, наложени от свързването на системи и машини, които никога не са били проектирани за работа в мрежа. Съществен фактор в този процес ще е и облачната система.

- Софтуерни инженери, разработчици и програмисти. Спектърът тук е огромен, тъй като тези работни места ще бъдат нужни под различна форма в целия диапазон на индустриалната екосистема. Ще са необходими хора, които да пишат и променят програми за машини, както и да разработват нови интерфейси. Компаниите ще се нуждаят и от специалисти, които знаят как да кодират езици на високо ниво като Java, но и по-старите като C и C ++. Те ще бъдат изправени пред предизвикателството да свържат вече съществуващите системи и машини с новите поколения платформи.

- Архитекти. ИТ архитектите ще играят роля в подпомагането на системните инженери в процеса по обединяване на физическите и логически светове. Тези хора ще трябва да вникнат в дълбочина в измеренията на съществуващия бизнес, неговите процеси и цели в посока на цифровата му трансформация. А след това трябва да измислят как да обвържат всичко това чрез технология.

Поколението Y или т.нар. Millennials

Представителите на това поколение до голяма степен не работят само за заплата, а по-скоро търсят цел и смисъл в своята работа. За тях личното развитие е много по-значим мотиватор, отколкото удовлетворението от работата. Не искат да имат „шефове“ в буквалния смисъл на думата, а по-скоро техните ръководители да бъдат вдъхновяващи личности и coaches. Представителите на това поколение не искат регулярни годишни оценки, а по-скоро чести разговори, относно представянето и постоянна дискусия за неговото подобряване. За тях е характерно също, че не искат да констатират и мислят прекомерно за своите слаби страни, а по-скоро искат да се фокусират към силните такива и това да движи тяхното развитие и представяне. Работата в екип е по-предпочитана и ценена, отколкото индивидуалното представяне. За тях професионалното им поприще не е просто една работа, а тя се интерпретира като нещо, което е много повече – техния живот.

Кое ценното в работата ни – това попитах 2581 човека от цяла България. Най-солидна и многобройна се оказа извадката за поколението Y или т.нар "милениъл" – 57% от общия брой на респондентите са представители на това поколение, което май се оказва и най-масово на пазара на труда. Ето как изглеждат техните професионални ценности:

1. Развитие
2. Баланс между работа и личен живот
3. Разнообразие
4. Визия
5. Растеж в йерархията
6. Лидерство
7. Трансфер на знания и умения
8. Гъвкавост
9. Социална отговорност
10. Толерантност

Независимо от това колко е голяма бъдещата индустриална революция с очакваните умни машини, саморегулиращи се процеси, обемите от различни данни и иновациите в нея, то за всичко това се изискват хора. Най-добрите, най-подготвените и адаптивни, тези, които прозират възможностите в бъдещето, без да ги е страх от тях. Промяната, която ще донеса Индустрия 4.0 ще рефлектира върху начина на управление на хората, техните нагласи, очаквания и нива на ангажираност. Все по-често се гледа на поколение „Y” като представители на хората, които ще движат този прогрес и промените свързани с него, поради спецификата им – те искат да променят света, запознати са с технологиите и имат подобен фокус, проактивни са и търсят интересни проекти.

Facebook коментари