fbpx Как бизнесът и държавата могат да имат общ интерес | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Любомир Филипов, експерт публично-частно партньорство към МС

Как бизнесът и държавата могат да имат общ интерес

В съвместната ни рубрика с HR Café, този път ви срещаме с представител на държавата - Любомир Филипов, експерт публично-частно партньорство към Министерски съвет на Република България. С него разговаря Димитър Иванов, за това как държавата и бизнеса могат да работят заедно и да има полза и за трите страни – община, фирма, общество.

Г-н Филипов, кой инициира Публично-частното партньорство (ПЧП)? Държавната администрация, респективно общините спрямо нуждите си или бизнеса?
- Инициативата може да дойде от двете страни. Но много пъти общините имат нужда от подобряване в дадени сектори, например хосписи, детски градини или друг тип социална структура. Тогава общината може да инициира подобно партньорство. Но много често общината си казва – ние нямаме пари да правим нещо и търсим части партньори, които да инвестират. Това до известна степен е така. Но ако вземем пример с построяване на детска градина, този частен партньор трябва да бъде компенсиран под някаква форма. Затова една държавна администрация трябва да си направи много добра сметка дали е по-изгодно да плати в кеш една частна поръчка, обявявайки обществена поръчка и после този обект да остане за общината да го поддържа или е по-добре да си купи на лизинг една инфраструктура и така да разсрочи плащанията. Трябва да се прецени много добре стойностна на вложените пари в дадената услуга. Но много малко администрации си правят тази сметка дали е по-изгодно да създадеш ПЧП, или да се проведе процедура по традиционния начин, дали проекта и финансово изгоден за даден инвеститор. Ако вземем един частна концесия с тол такси, там плащането е например от крайния потребител, а не от държавата.

Не се ли случва така, че при обявяването на такъв конкурс може да остане само една компания, тази, която е инициирала ПЧП? Тя има желание, тя дава идеята, разполага със средства.
- Може да има такъв сценарий, защото другите компании примерно не отговарят на офертата или дават по-лоши финансови параметри. Тогава остава компанията която е инициирала ПЧП. Хубаво е когато нещата се инициират от частния бизнес, защото администрацията много пъти не вижда добрите шансове да се направи такова партньорство. Тя гледа повече от административната страна. Всичко трябва да е съпроводено и финансови анализи, а за общината това са пари и човешки ресурс.
Разбира се, частната компания също трябва да си направи анализ. Но най-добрият анализ правят банките, защото ако частната компания участва с 20-30% собствен капитал, останалата сума от инвестицията трябва да бъде покрита от инвестиционни посредници или банки. Те носят най-големият риск.

Пълен запис на интервюто тук - www.hrcafe.eu/forroszek.php