За човешкия ресурс се мисли дългосрочно и се планира стратегически


В контекста на все по-засилващите се сигнали, че икономическата криза вече е в България и работодатели, и служители се замислиха за ефективност на работните процеси, за оптимизиране на разходите и гъвкавост при вземане на решенията. За съжаление, оптимизирането на разходите понякога минава през съкращаване на служители. Думи като лоялност, мотивация, запазване на доброто име се изпълват с все по-голямо значение.

Facebook comments