Защо е важно да имаме добре разпознаваема работодателска марка?

Защо е важно да имаме добре разпознаваема работодателска марка?

 

Каква е ролята на корпоративната култура?

Тя е от ключово значение. На всеки един партньор, кандидат за работа или настоящ служител му прави впечатление стила на общуване, начинът на обличане и обръщенията в офиса/тон на гласа, визията на самия офис, израженията на хората. Посоката се задава от горе на долу, а не обратното. Споделянето на общи ценности, които корелират с общоприетите ценности в компанията също е критично. На база тях се изгражда и поддържа ясно убеждение за това, кое е правилно, полезно, законосъобразно. Емпатия и уважение към работата на останалите, комуникация и позитивизъм – такъв тип атмосфера и установена корпоративна култура дообогатяват имиджа на предпочитаните работодатели.
Корпоративната култура се заражда и споделя от ценностите и убежденията на управител/изпълнителен директор/собственик. Техният пример, начин на общуване, визия за организацията и хората се припознава от техните подчинени и така се слиза до най-долното ниво в компаниите. А не обратното.

Работодателската марка има ли отношение към намирането на хора?

Абсолютно! При разпознаваем бранд, кандидатите откриват сами компанията. Всеки иска да работи в така фирма. Обявите се следят постоянно, проактивно се търси опция за работа и всеки човек е готов да бъде кандидат за няколко позиции. Има и нещо друго - всеки един създаден от компанията талант, тежи много повече от един привлечен отвън такъв. И тук няма значение дали е на 22 или на 45 г. В България има много млади, образовани и талантливи хора, които търсят да реализират своя потенциал, но има и доста способни хора, които биха искали да сменят професионалната си посока. Развитието на стажантите е необходимо да е един от приоритетите във всяка една компания. Процесът изисква време, но при правилната селекция и подходящата позиция, то всеки един новозавършил студент има своите шансове за развитие. Как иначе да интерпретираме фразата за „бъдещето на България“?
Всеки човек, независимо от спецификата на демографските си признаци се нуждае от своя шанс – равен и справедлив.

Да обещаваш, но и да изпълняваш поетите ангажименти, независимо дали е към служители, клиенти или доставчици.

Едва ли има човек, който иска да бъде лъган и мамен в своите очаквания. Процесът е винаги двустранен и адмирираме подобен тип взаимодействие. При добре развита работодателска марка този тип отношения са базирани на честност и откритост и открояват компанията като сигурно и предпочитаемо място за работа. Много е важно, когато си обещал обратна връзка след подбор, да я дадеш в съответния срок, защото няколко клика в социалните мрежи те делят от това да узнае света, че не изпълняваш ангажиментите си. Това е само един от начините да изградиш позитивна работодателска марка - да третираш хората като личности и да им показваш, че компанията държи на тях, без значение дали са част от организацията, или не.
Пазарът на труда е доста стеснен в днешно време и ако имаш добро отношение към хората, то и те ще те помнят, когато ги потърсиш с друга опция за развитие в компанията.

Кое е важно за служителите днес, утре и след година?

Отчитане спецификата на поколенията е критична. Важно е да се отнасяме с уважение към всеки един служител, независимо от годините му и опитът, който има. Постоянно е необходимо да се следят различните изследвания, за да бъдем адекватни спрямо работата си с различните поколения. Вярваме, че и това прави една компания предпочитан работодател, независимо дали талантът е поколение “X”, “Y” или „Z”. Отчитането на спецификата при различните поколения и правилният подход при тяхното целеполагане, обратната връзка и мотивацията са от ключово значение. Като цяло работата с хора е предизвикателен процес. Кое обаче го прави такъв? Всеки един индивид има своите ценности, нагласи, очаквания и мотиви да бъде част от една компания. Те еволюират постоянно. Тук е ключова роля като отдел HR. Постоянното взаимодействие с колегите доближава HR-а до тях и техните специфични личностни характеристики и нужди.
Откритата комуникация предполага яснота във взаимоотношенията на хората, а това е предпоставка да разбираме от първо лице кое е важно за служителите.

С какво даден работодател може да бъде предпочитан защо?

Каква е ролята на репутацията и имиджа на компанията, мениджмънта и продуктите? Огромна. Според мен няма едно нещо, което да откроява даден работодател като уникален. Общувайки с различни хора, разбираме, че основните им аргументи защо предпочитат дадена компания не са еднотипни. Повечето мнения са свързани с имиджа на компанията сред нейните служители, разпознаваемостта на марката/продуктите/услугите, възможностите за различен тип развитие за хората, положителната обратна връзка от клиенти и партньори, какво казват настоящите и миналите служители на компанията за самата нея и др.
Зад всяко от по-горните твърдения стои доста труд, целенасочени действия в определената посока и затвърждаване ролята на хората в компанията като ценен капитал, към който да се отнасяме с уважение.

Комуникацията за развитието на работодателската марка

Комуникацията е ключов процес при работата с хора. От нея зависи всичко. Без активна, ясна, навременна и честна комуникация сред служителите на различните работодателската марка не би била на нивото, а напротив. Правилната комуникация е част от корпоративната култура на всяка компания, чрез която споделя своите послания, идеи и препоръки. За една устойчива работодателска марка комуникацията е ключов фактор за имиджа на споделяната информация. Тук не става въпрос за PR, а за процес на общуване, свързване и обмяна.
Все по-често комуникацията е фокусирана към външните публики на компанията – потенциални служители, клиенти, доставчици, институции. Използването на наличните дигитални канали вече не е тема, а по-скоро е тема кое как ще бъде визуализирано и разбрано.

Ролята на ценностите в компанията и дали те се споделят от служителите? Ценностите – онези хубави и неразбираеми думички, които значат почти едно и също във всички компании. Корпоративните ценности е важно да са „облечени“ в съответните разбираеми поведения, за да има еднаквост в разбирането им. Не е необходимо да се афишират натрапчиво, нито служителите да ги знаят наизуст. Важно е те да са синоними с личностите ценности на хората. Това им разпознаване от страна на служители ги правят по-близки и разбираеми. Номинациите на най-изявените е посредством поведенията към всяка една от ценностите.
Една силна и здрава работодателска марка може да бъде такава, когато общоприетите ценности на компанията са живи в съзнанието на всеки и са основен императив в трудовото (и не само) битие.
 

Facebook коментари