fbpx Възможни са немски инвестиции в машиностроенето | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Възможни са немски инвестиции в машиностроенето


Отдел "Икономика и икономическо сътрудничество" в Посолство на Германия в София:
ул. "Фр. Ж. Кюри" № 25А
тел.: 02/918 38 113, 918 38 148
e-mail:
wi-502@sofi.auswaertiges-amt.de

Ваше превъзходителство, Германия е един от големите инвеститори у нас и сред основните икономически партньори на България. Какви са бизнес перспективите между двете страни?
- Германия и България имат сериозни и добри предпоставки за развитие на бизнес взаимоотношенията. Търговският обмен между двете страни през 2004 г. възлиза на 2,5 млрд. евро, което е с 20% повече в сравнение с предходната година. Факт е, че Германия е най-важният търговски партньор за България, преди Италия и Русия. Тя е и един от основните инвеститори тук, макар че не е сред първите три места. През 2004 г. 560 хил. немски туристи са посетили България, като само гостите от Гърция са повече от тях.
Над 4500 германски фирми имат служебни контакти с България, а 1200 компании активно работят с български партньори. Германо-Българската индустриално-търговска камара е основният партньор, към който българските фирми могат да се обръщат за контакти и информация. Камарата направи допитване сред членовете си как самите предприемачи определят позицията си в България. 86% от търговците очакват по-голям оборот през идната година, 60% от тях искат да разширят инвестициите си в страната и над 50% - да назначат повече сътрудници.

В кои отрасли виждате възможности за увеличаване на немските инвестиции и за развитие на двустранните отношения?
- Една от най-важните области е енергетиката. Предстои построяването на атомната централа в Белене, както и модернизация и приватизация на други топлоцентрали. Друг отрасъл е инфраструктурата и транспорта.
В момента България прави наистина важна стъпка в тази област - разширява своята инфраструктура. А без нея не може да има икономически растеж. Немски инвеститори проявяват интерес към такива проекти. Става въпрос за летищата, пристанищата по река Дунав, които са от изключително значение за Германия, железопътните линии и разширяването на пътищата и магистралите. Министър Николай Василев неотдавна каза, че за него пристанищата са приоритетна област. Затова през май ще бъда няколко дни в различните градове по Дунав и бих искал лично да придобия впечатления от ситуацията там.
Говорейки за инфраструктурата, не бива да забравяме възможностите за сътрудничество в областта на околната среда и по-специално сметищата и пречиствателните инсталации.
Бизнес отношенията между Германия и България ще се развиват и в областта на машините и машиностроенето. Големите немски концерни, които работят в чужбина, все повече разчитат на свои снабдителски производства. В автомобилостроенето, например, делът на частите, които се произвеждат в самите компании, намалява постоянно. Не е реалистично да се очаква, че DаimlerChrysler или BMW ще направят завод за автомобили в България.
Възможно е обаче да започне производство на части в страната. Това е една голяма перспектива за инвестиции тук.
Друг важен сектор в двустранните икономически отношения е селското стопанство, като се започне от суровата продукция (производството на чист мед и розово масло) и се стигне до преработката на плодове и зеленчуци. Като човек, който консумира тези продукти, мога да кажа, че качеството на българските хранителни стоки, под влияние на европейските изисквания, значително се е повишило. Опаковката е много добра, на нея има точни указания за съответния продукт, асортиментът се поддържа, т.е. не изчезват вече появили се продукти на пазара. Прави ми впечатление бързото снабдяване - продуктът се появява почти веднага в магазините след изчерпване на количествата.

Конкуренцията на европейския пазар е жестока и само
качеството ще помогне на българските продукти да се продават добре там


В България може да се постига качествена продукция на много добри цени, което прави стоките наистина конкурентни в Европа.

Ако българска фирма реши да инвестира в Германия, кои са най-перспективните икономически отрасли за инвестиции?
- Има най-различни области, в които може да се работи - като се започне от произвоството на части в машиностроенето и се стигне до информационните технологии.
Вече съществува много силен момент в германо-българските взаимотношения, който в следващите години ще придобива все по-голямо значение. Става въпрос за тези над 10 000 български студенти, които учат в Германия. Създава се един елит. Младите хора практикуват в немските фирми, понякога работят в тях. По време на обучението и практиката си студентите се ориентират в кои сфери биха могли да започнат собствен бизнес. Те са наблюдатели на пазара в Германия, проучват го и предават информацията в България. Затова нашето желание е тези студенти да се върнат в страната си и да могат да работят за български инвестиции в Германия.

Какво очаквате да се промени в двустранните ни икономически отношения след влизането на страната в ЕС?
- Членството в ЕС на всяка новоприета страна винаги е водило както до растеж в икономиката и инвестициите, така и до създаване на нови работни места. В момента има много жестока конкуренция за инвестиции в световен мащаб. Дори самата Германия се бори да привлича повече вложения - борим се за американски, френски инвестиции. Стремим се и немските фирми да инвестират в Германия, а не извън страната. Затова е необходима сериозна работа.
България има предпоставки за привличане на нови инвестиции. За това благоприятства добрата данъчна система, която се развива и променя. Критиката ми обаче е насочена към системата на образование. Студентите, които се обучават в Германия или в елитните университети в България, получават образование на много високо ниво. Има обаче области, които са намалили своето качество и не са на нужното равнище. В международен аспект стандартите в образованието се повишават много бързо и това е едно голямо предизвикателство за българските университети.
Осъществяването на контакти с висши учебни заведения извън страната, в това число поддържане на тясно сътрудничество с немските университети, трябва да продължи. Необходимо е българските студенти да практикуват повече в чужбина, а не само да учат там. Това е и по-добър вариант за тях самите, защото образованието в Германия изисква средства. А студентите работят, за да се издържат и така нямат много време за учене.

По какъв начин отделът "Икономика и икономическо сътрудничество" към Посолството в София може да бъде полезен за българските граждани?
- Германия има щастието да помага на българските фирми по два начина. Единият е Посолството и неговия икономически отдел, в който компании или бизнесмени могат да направят свое запитване относно контакти с немски партньори или да изискат определена информация за Германия. Това запитване се предава в нашата страна на съответните търговски камари и получаваме отговор. Колкото по-конкретно е то, толкова по-точен ще бъде и отговорът.
Втората възможност за български фирми да потърсят такава помощ е Германо-Българската индустриално търговска камара, която става все по-голяма и важна. Тя може да предостави най-компетентната информация, защото в нея членуват фирми, които са запознати със ситуацията и бизнеса в Германия.