fbpx Благосъстоянието на служителите става все по-важно | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Благосъстоянието на служителите става все по-важно

Благосъстоянието на служителите става все по-важно

Понятието Well-being на работното място (или благосъстоянието на служителите) става все по-важна тема за компаниите в България. Това показват резултатите от първото проучване в България, посветено на темата как компаниите разбират и прилагат well-being. Проучвания, проведени извън България доказват, че това как хората работят и какво постигат е пряко зависимо от това как се чувстват на работното си място.

През последните години благосъстоянието на служителите се превръща в приоритетна тема за HR мениджърите в Европа и САЩ. Това се определя най-вече от факта, че все повече компании ясно виждат, че ако организационните култура и процеси са съобразени с нуждите на екипа, това се отразява пряко върху ангажираността и продуктивността. Редица проучвания също доказват, че това как хората работят и какво постигат е пряко зависимо от начина, по който те се чувстват на работното си място. Съответно компаниите полагат все повече усилия за подобряване благосъстоянието на служителите си. Най-силно тази тенденция се забелязва в САЩ, където 52% от работниците имат достъп до подобни програми, а в Европа този процент е 24 (данни на Global Wellness Institute).

„Благосъстоянието се определя като баланс между четири енергии: физическа, емоционална, умствена и духовна. Създаването на организационна култура и среда, където хората да максимизират представянето си като управляват личната си енергия, вместо само времето, както досега, е голяма възможност пред компаниите и работодателите в момента. Ние знаем, че това вече е ключова тема в устойчивото развитие на компаниите по света и затова решихме да проверим как тя присъства в България”, споделя Климентина Рашева, управляващ партньор в denkstatt България.

Как темата за well-being на работното място се разбира и прилага в България?

Именно на този въпрос дава отговор проведеното проучване. Българските HR професионалисти разбират това понятие най-вече като усещане за смисъл, принадлежност и принос, както и като изграждане на работна среда на доверие, подкрепа и откритост. Дейностите, насочени към подобряване на благосъстоянието, се свързват предимно с допълнителни социални пакети и бонуси, предлагани на служителите, а не толкова с цялостна концепция, обвързана с организационната култура.
Проучването показва, че благосъстоянието на служителите става все по-важна тема за българските мениджъри и експерти по управление на човешките ресурси. Почти половината участници (44%) потвърждават необходимостта да се идентифицират различните аспекти на потребностите на служителите и те да бъдат ефективно управлявани. 62% измерват и следят благосъстоянието на служителите си, но едва 22% имат разработени специални инструменти за оценка. Все повече компании прилагат или разработват програми за well-being на служителите - 61% инвестират целенасочено и отделят средства за прилагане на подобни програми.

В същото време обаче 50% не виждат връзка между благосъстоянието на служителите и изпълнението на бизнес стратегията и визията на организацията. За сравнение, в САЩ 78% от участниците в проучване на споделят, че well-being е ключов компонент от тяхната бизнес стратегия, а 87% са компаниите, които инвестират в благосъстоянието или планират да го направят краткосрочно. (2017 Workforce State of the Industry: Employee Engagement survey, Human Capital Media & Virgin Pulse).

Сред изводите от проучването, проведено в България, се откроява фактът, че повече от половината компании (55%) не знаят какъв е или въобще не измерват ефекта на програмите, които прилагат. Актуалността на въпроса доколко прилаганите програми са ефективни и са съобразени с потребностите на служителите се потвърждава и от резултатът, че при много малка част от организациите служителите се възползват от предлаганите възможности. Едва 22% заявяват, че при тях над 80 от служителите се възползват от предлаганите програми за подобряване на благосъстоянието. Тези компании са предимно от ИТ сферата.

Проучването се реализира от Българската асоциация за управление на хора (БАУХ), denkstatt България и Евдемония Сълушънс в периода септември - октомври 2017 г.

Facebook коментари