fbpx Кои са новите правила при работата във виртуалното пространство? | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Кои са новите правила при работата във виртуалното пространство?

Доверието в новата хибридна работна реалност е под заплаха от увеличаването на мерките за мониторинг и контрол на работния процес. Това сочи глобално проучване, озаглавено „Виртуалното работно пространство: Нови правила в новата работна ера“. Изследването е проведено от Vanson Bourne по поръчка на VMware

Наблюдението на служителите е само една от многото теми

Използването на все повече софтуерни решения за работа и общуване доведоха до създаването на нов тип взаимоотношения между колеги и до сформирането на неформални виртуални общности на служителите. Установяването на хибридния работен процес създаде нов вид “виртуално офис пространство”, който се основава повече на общи цели и споделени ценности, отколкото на физическа близост. С появата на виртуалния офис се създават нови правила и нови фактори за успех на служителите, лидерите и екипите. 

Навлизаме в нова ера на прозрачност и доверие в работната среда. С по-малко централизиран контрол и физическо общуване, прозрачността и доверието се превръщат в жизненоважни характеристики, които лидерите трябва да притежават, за да развиват и сплотяват своите екипи в хибридна работна среда.

Сигурността е отборен спорт

Виртуалното офис пространство въвежда неограничена свобода за служителите, но заедно с това поражда и също толкова рискове за сигурността, за която са отговорни ИТ екипите в организациите. С по-малко директен контрол върху приложенията, крайните устройства и мрежите, ИТ екипите оперират в нова парадигма, в която сигурността вече се превръща в отборен спорт, т.е. тя е отговорност на всеки един потребител в организацията, а не е функция само на ИТ отдела. 

Според данните от проучването от началото на въвеждането на хибридния модел на работа 70% от компаниите са приложили или планират да приложат мерки за наблюдение на своите служители. Като причина за това са посочили нуждата да проследят нивото на тяхната продуктивност. Сред мерките, които са в процес на внедряване, са софтуер за проследяване на електронната поща (44%), мониторинг на интернет сърфирането (41%) и платформите за колаборация (43%), видео наблюдение (29%), уебкамери за проследяване на вниманието на служителите (28%) и софтуер за засичане на активността на клавиатурата (26%).

В резултат на това обаче 39% от компаниите, използващи софтуер за мониторинг и 41% от тези, които са в процес на въвеждане на подобни практики, наблюдават увеличение в текучеството на служители, като някои от анкетираните споделят, че тези нива при тях са дори драстично високи.

Компаниите по цял свят вече преминават към постоянен хибриден модел на работа и вече нямат изискване служителите им да работят в офисна среда. При смяна на работния модел обаче работодателите трябва да бъдат особено внимателни в процеса по заместване на физическото присъствие със средства за мониторинг. Мониторинг и продуктивност са две много различни неща.

„Софтуерните решения за дигитално работно място позволяват да работим отвсякъде. Данните от нашето изследване показват, че с тях служителите се чувстват по-ценени и имат по-голямо доверие към своите работодатели. Липсата на прозрачност и засиленият контрол обаче могат бързо да подкопаят доверието в компанията и това да доведе до текучество на таланти в един силно конкурентен и предизвикателен пазар на труда“ , казва Шанкар Айер, старши вицепрезидент и генерален мениджър End-User Computing във VMware.

Резултатите от изследването подчертават необходимостта от постигане на деликатен баланс във взаимоотношенията между работодател и служител. Същевременно бизнесът е в търсене на нови начини за оценка на представянето на служителите отвъд традиционните методи. От гледна точка на наетите лица – три четвърти от анкетираните посочват, че мениджърите ги оценяват според техните резултатите, а не изработени часове – една от досега използваните метрики.

79% от служителите са съгласни, че технологиите за дистанционна работа са им дали възможност да работят по-ефективно от преди. 74% от компаниите заявяват, че е било нужно да осъвременят начините за измерване на продуктивността на служителите си. Част от тях са го постигнали благодарение на специализирани софтуерни решения. Около половината от същите включват редовни срещи с мениджърите и обсъждане на работното натоварване, оценка на продуктивността и постигнатите резултати и използване на нов софтуер за управление на проекти.