fbpx 10 въпроса преди да вземете кредит | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

10 въпроса преди да вземете кредит

10 въпроса преди да вземете кредит

Вие имате бизнес или планирате да развиете такъв. Богати сте на идеи, имате възможност за разширяване или просто обстоятелствата налагат промени. Основната истина в бизнес света е, че зад всяка добра идея трябва да стои сериозен ресурс. Проблемите с ресурсите са, че почти никога ги няма.
Отваряте страниците на произволен вестник или списание, пускате телевизора и откривате иначе простото решение, което винаги сте знаели. Банките предлагат различни по размер, характеристики и целево предназначение кредити. Избирайте!

Има обаче няколко прости въпроса, които могат да ви помогнат да се ориентирате в сложните лабиринти на кредитните условия. Отговорът на тях не отнема много време, но изяснява основният постулат на практичността - реализирайте идеите си, а не техни бледи копия.

1. Какво показва простата бизнес математика?
Бизнесът е пари. Направете точна сметка на допълнителните приходи, които ще ви донесе реализираната инвестиция или реализирането на идеята ви. Количественото измерение на потенциалните приходи и разходи ще ви даде ясна представа с какъв размер на кредита можете да се справите и ще донесе ли това очакваните финансови резултати. Често пъти, колкото и перспективна да е идеята, тя не е по силите на своя създател. Неприятно е, но всеки трябва да знае предела на своите възможности. Практиката в цял свят показва, че има огромно количество фирми, фалирали поради това, че не са избрали точния момент (обикновено са избързали), за да реализират някоя гениална по своя характер бизнес идея.

2. Трябва ли ни кредит въобще или има и други начини?
Кредитите са определено един от най-достъпните начини да се сдобиете с финансов ресурс, но определено не са единственият. Структурните фондове на ЕС и редица други национални и международни програми могат да ви дадат възможност да реализирате бизнес намеренията си с безвъзмездно получени средства. При тях обаче има опасност от забавяне във времето, а и резултатът от кандидатстването не винаги е положителен. Ако идеята ви търпи отлагане, не е лош вариантът да пробвате тези алтернативи.

3. Какъв да бъде кредитът? Паричен или стоков?
Добре, не можете да чакате. Трябва да се действа веднага, за да не изпуснете добрите пазарни възможности. Помислете обаче, дали паричният кредит е най-удачната форма за финансиране на идеята? Ако планирате да закупите производствени линии, или други машини, не забравяйте, че почти всеки търговец предлага лизинг или разсрочено плащане. Често пъти лихвата, която се начислява, е съществено по-висока от тази по един евентуален кредит и това е нормално, защото продавачите не са финансова институция и не им е работа да дават пари на заем. Въпреки това понякога разсроченото плащане може да излезе на сметка. Особено ако работите с директен производител и машините са на висока единична цена. Същността на подобни продажби с разсрочено плащане е в това, че производителите печелят клиент. При високо конкурентен пазар подобна алтернатива може да ви излезе на сметка. Реално стоковият кредит може да е по-евтин от паричния.

4. Кой да бъде кредитополучател?
На пръв поглед странен въпрос. Той е от особена важност, ако притежавате повече от една фирма или имате сериозен и доверен партньор. Има значение дали сте натрупали със съответната фирма добра кредитна история и дали вашата банка ви познава като кредитополучател. Често реализирането на идеята показва по-добри резултати, ако се направи в партньорство с някой, който има добри финансово-счетоводни резултати и може да получи кредитирането при по-изгодни условия.

5. От къде да вземем кредит? От България или чужбина?
Не пренебрегвайте чуждите кредитни пазари. В случай че работите основно на националния пазар, действително българските банки са вашият кредитодател. В случай, обаче, че имате сериозни търговски отношения с чуждестранни партньори може да се окаже, че имате сериозна алтернатива. Кредитирането от европейски банкови и небанкови институции може да се окаже добро и оправдано решение в дългосрочен план.

6. От кого да вземем кредит? Банка или друга финансова организация?
Потърсете алтернатива на банките. Понякога непопулярните в България фондове за рисков капитал могат да ви предложат доста приемливи условия за работа. Това важи с особена сила за случаите, в които повечето български банки направо ще ви откажат кредит по една или друга причина.

7. Фиксирана или плаваща лихва?
Отново въпрос на бизнес математика. Фиксираната лихва дава яснота относно номиналните вноски по кредита, но често е по-висока от плаващата. Този въпрос е от особено значение при дългосрочни кредити. Причината е в това, че основният лихвен процент действително може да се покачи и с това да оскъпи кредита ви, но от друга страна, това може да стане в икономическа ситуация, в която макроикономическата политика на страната го позволява. Например при повишаване на инфлацията. Но при повишена инфлация общото обезценяване на парите в известна степен ще намали реалните плащания по кредита. Риск има, но той е двупосочен. Банките не обичат рисковите пазарни условия и често предлагат по-изгодни условия по кредити с плаващ лихвен процент.

8. Кредит в лева или евро?
Ако бизнесът ви е насочен към националния пазар, нямате съществена причина да избирате чужда валута по кредита. Ако обаче приходите ви са във валута, кредит в тази валута би елиминирал рискът от промяна на съответния валутен курс. Действително може да се получи ситуация, при която промяната да е във ваша полза, но не допускайте рискове, в управлението на които не сте професионалисти. Те могат да нарушат първоначално направените бизнес разчети.

9. Какъв да бъде срокът на кредита?
Повечето фирми допускат основна грешка, като се стремят максимално бързо да погасят своите кредити. Опасенията от плащане на големи лихви през дълъг период от време наистина са сериозен мотив, но имайте предвид, че всеки бизнес се нуждае от оборотен капитал. Ако погасителният план е направен за кратък период от време съществува реална опасност от това да “обезкървите” фирмата си от гледна точка на оборотен финансов ресурс.

10. Какво да бъде обезпечението?
Най-лесен начин е ипотеката. Тя поставя запор върху определено недвижимо имущество - офис, сграда, производствено помещение или др. Това е нещо, което не пречи на нормалното извършване на търговската дейност или производството. Най-лош вариант е залогът на материали или готова продукция, тъй като не можете реално да разполагате с тях през периода на кредита.

В заключение може да се каже, че всяко решение за привличане на кредит има много аспекти и следва да бъде внимателно обмислено. Ако имате добър счетоводител или финансов директор, можете да разчитате на него, но при всички случаи той едва ли е запознат с особеностите на пазара извън основната дейност на фирмата ви. Потърсете консултант и внимателно планирайте нещата. Преследвайте целите си, защото светът е на онези, които реализират идеите си.