fbpx Време е ефектът на износа да се усети и на вътрешния пазар | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Време е ефектът на износа да се усети и на вътрешния пазар

Според месечния обзор на Райфайзенбанк (България), икономическото възстановяване продължава според очакванията като през първото тримесечие на 2011 г. БВП отбеляза реален растеж от 2.5% на годишна база. През април инфлацията се е забавила до 0,2% поради сезонни фактори. Не е възможно през следващите няколко месеца да има отново по-висока инфлация, като по-съществено забавяне се очаква през втората половина на годината. Ускорява се растежът на кредита за нефинансовите предприятия – нарастването през април е с 223 млн. лв. Същевременно депозитите на домакинствата забавят увеличението до 126 млн. на месечна база. Нарастването на лошите и преструктурираните
През летните месеци се очаква забавяне на растежа на износа на стоки. В същото време, положителното салдо на услугите ще нарасне, поради очакваните приходи от туризъм, с което излишъкът по текущата сметка допълнително ще се увеличи.

Специалистите очакват настъпването на летния туристически сезон да окаже положително влияние върху българската икономика. Очертаващият се силен туристически поток към страната, както и прогнозите за добра реколта в селското стопанство, ще спомогнат за продължаването на тенденцията за добри приходи на българския бизнес по линия на износа, като същевременно ще допринесат и за увеличаване на заетостта и доходите на част от населението. Трайното възвръщане на доверието на потребителите и инвеститорите обаче, ще бъде ключово за това тези приходи да останат в страната, а не да бъдат използвани единствено за погасяване на дългове.