ефект

Даниил Дукат: Най-вероятно, защото няма ефективна система за привличане на клиенти. Рекламата е само един компонент, който изисква доста предварителна работа за наистина ефективни резултати.
С уникалнен 3D спектакъл на 22-ри март завършиха тържествата по повод празника на Велико Търново. Идеята за това лазерно шоу е на кмета на Велико Търново г-н Даниел Панов.
Все повече сме свидетели за мигновения ефект на едно изречение, изказващо някакво мнение в интернет. Но дали същият ефект имат рекламните изречения и послания, на които компаниите разчитат да получат бърз ефект за малко вложени средства?
Организационното консултиране подпомага всяка промяна, която организацията предприема, по отношение на уменията, нагласите, ценностите, процесите и системите на управление, касаещи човешкия капитал на компанията - служители и мениджмънт.
Според месечния обзор на Райфайзенбанк (България), икономическото възстановяване продължава според очакванията като през първото тримесечие на 2011 г. БВП отбеляза реален растеж от 2.5% на годишна база. През април инфлацията се е забавила до 0,2% поради сезонни фактори.