Стефан Петров

29 Януари 2013

Как да намерим оборотни средства?

Трябват ви средства за заплати? Трябват ви пари за материали? Имате клиент и можете да произведете това, което той желае, но финансовите ресурси са на изчерпване и не достигат? Всеки, който управлява бизнес, неизбежно се изправя пред трудната задача да намери оборотни средства. Ако това се случва и...
10 Октомври 2012

От мислене към действие

Един разумен човек е казал, че светът е не на тези, които мислят, а на тези, които действат. Каквото и да ви говорят различни мислители, трябва да знаете, че горното твърдение е вярно. В практиката е пълно с гениални идеи, които не са видели бял свят поради прекомерния...
05 Октомври 2011

Лизинг на кадри

Лизингът на кадри е услуга, която предлагат HR компаниите. При нея, вместо компанията-работодател да назначи търсения специалист, тя го ползва под наем. Вярно е, че на пръв поглед подобен подход може да изглежда нелогичен. И действително, стандартното решение е ясно, ако има необходимост от...
29 Август 2011

10 въпроса преди да вземете кредит

Вие имате бизнес или планирате да развиете такъв. Богати сте на идеи, имате възможност за разширяване или просто обстоятелствата налагат промени. Основната истина в бизнес света е, че зад всяка добра идея трябва да стои сериозен ресурс. Проблемите с ресурсите са, че почти никога ги няма.
...
27 Май 2011

Има ли алтернатива на банковия кредит?

Банковите кредити са основен източник на финансиране за българските фирми. Банките разработват и предлагат различни бизнес кредити. Всяка подобна кредитна услуга, обаче, носи основните черти на класическия кредит като обезпечение, изисквания за финансова стабилност, определена схема на лихвени...
19 Май 2011

Консултантът – необходимото "зло", от което всички в един момент се нуждаят

“Предприемач отишъл в гората за гъби. Увлякъл се и притъмняло. Паднала мъгла. Загубил се. Бродил между дърветата, лутал се... Накрая седнал на един пън съвсем отчаян. И изведнъж покрай него минал човек.
- Извинете господине - попитал предприемачът - Къде се намирам?
- О, Вие сте в гората...
26 Януари 2011

Обучението - възможности и рискове

Който се учи, той ще сполучи! Старата българска поговорка намира свой нов прочит в лицето на съвременните български мениджъри. Повишаването на степента на квалификацията на служителите се превръща в основен инструмент за постигане на конкурентоспособност на бизнеса. Корпоративните...
16 Февруари 2008

Да си сверим часовника по европейски Финансовият анализ - настройка на бизнес процесите в дружеството

Въз основа на него може да се изведе количествена оценка на качеството на управлението, да се види къде има напредък и къде съществува потенциал за оптимизиране. Но отговорът на този въпрос е ценен не само за собствениците. Далновидният мениджър може да получи от един добър финансов анализ отлична...
16 Юни 2007

Специалист логистика

Каква всъщност е ролята на специалиста логистика?
Негова основна функция е проектиране и изпълнение на процеса по управление на стоково-материалните запаси в една компания. Планирането на ресурсните запаси и тяхното движение в рамките на фирмата, по начин, който да гарантира нормалното...
16 Януари 2007

Как да навлезем на европейския пазар?

Новата година носи предизвестен подарък за българския бизнес - членство в ЕС. Мнозина приемат подаръка като натрапен и не скриват опасенията си от засилена конкурентна борба. Други с радост приемат привилегиите на еврочленството и откриващите се възможности за достъп до платежоспособните пазари на...

Страници