fbpx От мислене към действие | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

От мислене към действие

Един разумен човек е казал, че светът е не на тези, които мислят, а на тези, които действат. Каквото и да ви говорят различни мислители, трябва да знаете, че горното твърдение е вярно. В практиката е пълно с гениални идеи, които не са видели бял свят поради прекомерния стремеж към детайлно планиране и прогнозиране на всички съпътстващи реализацията рискове. За съжаление има и изобилие от неуспешни начинания, провалени поради лоша първоначална оценка или липсата на разумен подход в изпълнението им. Затова, ето няколко прости съвета, които ще позволят да създадете необходимият комфорт на вашите идеи по пътя към реализацията им.

Какво трябва да направите преди да преминете от групата на мислещите, в тази на действащите?

И така, в основата на всеки проект е идеята. За добър проект ви е необходима подходяща идея. Да, именно подходяща, а не добра или лоша. Подходящата идея е тази, която позволява да използвате натрупан капацитет, знания, контакти, опит. Тя е свързана с област, която вие (като личност или търговско дружество) познавате достатъчно добре. Използвайте “относителните си предимства” пред останалите, за да изберете идеята, която да реализирате. Това са предимствата, които правят тази идея подходяща за вас и неподходяща за онези, които не ги притежават.

Съвет № 1: Ако ще действате, изберете подходяща идея!
Първа стъпка от управлението на проекта е неговото планиране. Без значение как ще го наречете - етапи, фази или дейности, разделете мислено изпълнението на проекта на възможно най-малки елементи, последователното изпълнение на които води към крайната цел. Като въображаем пъзел, който трябва да наредите, за да видите дали това, което очаквате да се получи накрая наистина е картината, която искате. Всеки елемент трябва да е достатъчно малък, за да нямате съмнения относно това, как точно той ще бъде реализиран. Ако в края видите завършения проект, значи сте проектирали пътят към успеха.

Съвет № 2: Не пристъпвайте към действие в случай, че има дупки в пъзела
Основен въпрос за всеки проект са финансовите разчети. Принципът, който трябва да спазвате е да направите своите финансово-икономически изчисления едва след като сте подредили пъзела. Сумирайте всеки негов отделен елемент и ще получите представа за приходите и разходите. След като го направите...

Съвет № 3: Увеличете разходите с 20 %. Сега вече имате реалистична картина за паричните потоци по проекта.
Това което остана да разрешите преди да се впуснете в действие е въпросът за ресурсите - капитал, труд и време. Всеки има своето решаващо значение. Обикновено последните два са пренебрегвани за сметка на първия. Наистина финансовият ресурс е с особено значение, но компромисът трябва да е обоснован. Ако не сформирате компетентен екип за работа по проекта, рискувате възникване на глупави грешки, които сами по себе си могат да ви струват скъпо, в буквален смисъл. От друга страна, добрият екип, включващ задължително професионалисти с опит, ще осигури гъвкавост и част от проблемите при изпълнението ще бъдат избегнати или елегантно (разбирай евтино) решени.

Съвет № 4: Добрият екип за изпълнение на проекта не е нещо, от което да пестите
Що се отнася до времето, обикновено то е не по-малко важно. Ако решите да финансирате проекта си чрез програма за безвъзмездна помощ, това естествено ще ви осигури необходимите средства. Тези програми обаче, преминават през продължителен процес на оценка и одобряване на проектите, което на вас ви струва забавяне във времето. Ако планирате, например, да закупите машина и с нея да произвеждате нещо, което в момента се търси на пазара, си дайте ясна сметка за пазарната конюнктура в бъдеще. В случай, че получите търсеното финансиране след една година, реално съществува опасността някой ваш конкурент да е закупил машината (например с банков заем) и вече да е усвоил свободната пазарна ниша. Понякога бързото изпълнение на идеята ви дава относителни предимства пред конкурентите (виж Съвет № 1).

Съвет № 5: Оценка на идеята от консултант
Звучи като рекламен трик, но това е практика, която се е доказала във времето. Така ще получите професионално становище за качеството на собствената си идея, което освен всичко друго ще бъде независимо. Не забравяйте, че собствените идеи са като децата - обичаме си ги и сме склонни да бъдем прекомерно субективни в оценките си към тях.
И така, управлението на проекта е дълъг и сложен процес, който започва с проектиране на изпълнението. Но помнете, че успешният проект не е най-прецизно планираният, а този, който в крайна сметка постига целта. Така че намерете подходящата идея и действайте.