Има ли алтернатива на банковия кредит?

Банковите кредити са основен източник на финансиране за българските фирми. Банките разработват и предлагат различни бизнес кредити. Всяка подобна кредитна услуга, обаче, носи основните черти на класическия кредит като обезпечение, изисквания за финансова стабилност, определена схема на лихвени плащания. В редките случаи, в които банката е склонна да направи компромис със стандартните условия, цената на финансирането се покачва съществено. Да не говорим, че “компромис” може да има в резултат на преговори, а такива реално се провеждат за големи по размер кредити.

Facebook comments