fbpx Ръст на ипотечните кредити | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Ръст на ипотечните кредити

Ръст на ипотечните кредити

Около 4% е ръстът на новополучените ипотечни кредити през 2013 година според годишния анализ на консултантската компания Кредит Център и сайта www.creditpoint.bg. Статистически това изглежда около 160 000 броя и около 8.8 милиарда лева, което няма сериозна разлика с 2012 г. В същото време годината отчита ръст на сделките с недвижими имоти в големите градове на страната, където ипотечният кредит е важен двигател на пазара. Паралелно с това изплащането на изтеглените кредити и предсрочното частично или пълно погасяване на част от тях не позволяват общият обем и брой сериозно да се променят.

Предвид данните за сериозна задлъжнялост на част от европейските домакинства, картината у нас е много по-оптимистична. От около 3 000 000 домакинства у нас, под 150 000 от тях са закупили собствено жилище с кредит, като средното задължение е около 55 000 лева. Това показва, че сериозни рискове пред този пазар у нас липсват и по-скоро го очаква нов подем на развитие през следващите години.

Тегленето на ипотечен заем в българска валута беше друга отчетлива тенденция за пазара през изтеклата година. Интересът към лева плавно, но устойчиво се покачваше през цялата година. Все повече банки започваха постепенно да предлагат по-добри условия по левовите си кредити, и в повечето от тях лихвите по кредитите в лева и евро бяха изравнени. Всичко това караше потребителите да се спират на родната валута, търсейки максимално изгодния заем.

През януари заемите в лева бяха 53% от всички и интересът продължи да се покачва с всеки изминал месец от годината като в края й кредитите в български пари достигнаха около 70% от всички.

Средният размер за ипотечните кредити за изминалата 2013 г. е 33 165 евро. Най-нисък е бил той през първия й месец – 30 167 евро. През следващите месеци той расте плавно, достигайки най-високата си стойност през май – 35 650 евро. Нивото на този показател се задържа високо и в началото на лятото, като претърпява известен спад през август и септември. С напредването на есента средният размер отново започва да расте, надвишавайки 34 000 евро през октомври. Последният месец декември ни прави свидетели на среден размер, равняващ се на 33 302 евро.

Facebook коментари