Презареждане на фирменото кредитиране

 Последните три години бяха години на драмтични обрати и смяна на настроението в сферата на кредитирането. От еуфорията през 2007 г., продължила по инерция и през първата половина на 2008 г., се стигна до пълна стагнация и депресия през 2009-та и началото на 2010-та. На всички страни в процеса бе нужно време да се адаптират към бързо случващите се събития и да осъзнаят промяната, което доведе до огромно разминаване и на практика блокиране на бизнеса.

Facebook comments