fbpx По-големият ръст на кредитиране в ЦИЕ | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

По-големият ръст на кредитиране в ЦИЕ

„Въпреки кризата в Европа потенциалът в Централна и Източна Европа е огромен. Подобряването на икономиката ще се движи от необходимостта от подобряване на регионалната инфраструктура и институционалната среда“, коментира Джани Папа, директор на УниКредит за Централна и Източна Европа по време на Годишната среща на Европейската банка за възстановяване и развитие в Истанбул. БВП на глава от населението в ЦИЕ все още е около една трета от средното ниво в еврозоната. Тези данни ясно показват, че възможностите за растеж са големи, като в същото време показателите за конкурентоспособност са по-добри от тези в Латинска Америка.

По отношение на подобряването на бизнес средата е налице силна диференциация между отделните страни. Например сред страните с най-благоприятна среда са Прибалтийските държави, Словения и Словакия. Анализаторите очакват присъединяването на нови страни от ЦИЕ към Европейския съюз да осигури нов тласък за подобряване на бизнес средата в региона през следващите години.