fbpx Не трябва да се допускат следващи дефицити в енергийния сектор | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Не трябва да се допускат следващи дефицити в енергийния сектор

 „С обединените усилия на всички заинтересовани страни ще стабилизираме енергийния сектор, така че повече той да не се отъждествява с корупция и задкулисие.” Това каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова по време на дискусия за митовете и истините в енергетиката.

По думите и тежкото финансово състояние на Националната електрическа компания и на енергийната система е резултат от непоследователните решения в сектора през изминалите години. „Нашата основна задача е да не допускаме генерирането на последващи дефици”, категорична бе Петкова. Тя припомни, че натрупаният дефицит в НЕК е около 4 млрд. лв., а текущият само за 2014 г. възлиза на 644 млн. лв.

Министър Петкова припомни, че един от основните механизми за справяне с тежкото финансово състояние в сектора, са приетите от Народното събрание промени в Закона за енергетиката. Те предвиждат изваждането от микса на топлоелектрическите и заводските централи, които не произвеждат по високо ефективен и комбиниран начин. Новите текстове на ЗЕ освобождават НЕК от задължението да изкупува по преференциални цени и енергията от възобновяеми източници, произведена над определената квота. По думите на Теменужка Петкова важна роля за справяне с дефицита има и предоговарянето на условията по дългосрочните договори с двете американски централи, след което на НЕК ще бъдат спестени близо 1 млрд. лв. за следващите десет години. Според изпълнителния директор на КРИБ Евгений Иванов за първи път управляващите са успели да постигнат положителни резултати в сектора чрез диалог след успешни разговори с представителите на американските топлоелектрически централи.

По време на дискусията министър Петкова обяви, че на 22 април „Българската независима енергийна борса“ е подписала споразумение за сътрудничество с борсовия оператор Nord Pool Spot. Това е поредната стъпка за успешно преминаване към либерализиран пазар на електроенергия у нас, заяви тя. По думите й международният опит на оператора ще позволи у нас да заработи конкурентен пазар на електроенергия.

В отговор на въпрос, поставен от БФИЕК за цените на природния газ у нас, министър Петкова бе категорична, че най-добрият механизъм за постигане на тази цел е диверсификацията. „Предпоставката за това е изграждането на интерконекторните връзки със съседните страни. Правителството полага усилия в тази посока – Гърция, България и Румъния ще работят за изграждане на Вертикалния газов коридор, ускорихме реализацията на газовите връзки, стартирахме процедури за местен добив”, каза още тя. Петкова припомни, че на 18 април в официалния вестник на Европейската комисия бе публикувана обявата за конкурсите за блоковете „Силистар” и „Терес” в дълбоко Черно море.