fbpx България е за пример по отношение рекламирането на бира | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

България е за пример по отношение рекламирането на бира

България, в лицето на Съюза на пивоварите и Националния съвет за саморегулация, е една от шестте страни в Европа, отличаващи се с най-значителен и динамичен напредък в социалната отговорност на бизнеса като рекламна индустрия. Нашата страна е посочена като „специфичен пример за прогрес” заедно с Белгия, Дания, Швеция, Австрия, Кипър и Словакия.

От изнесените в доклада резултати е видно, че през последните три години от всичките 27 национални асоциации на производителите на бира в Европейския съюз, 18 са подобрили правилата си за саморегулация, 7 са създали или усъвършенствали процедурите си за обработване на потребителските оплаквания, 21 са въвели ефективни системи за санкции, 24 са реализирали кампании за повишаване информираността на потребителите, 19 имат действаща и ефективна система за пост-мониторинг на рекламите за бира. Съюзът на пивоварите в България активно присъства на картата с всички инициативи.