fbpx 21 обекта са затворени в страната | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

21 обекта са затворени в страната

Затворени или с временно преустановена дейност са 21 обекта, след извършените от 18 юли до 5 август проверки от Българската агенция по безопасност на храните. Общо са извършени 9405 проверки по официален контрол в обектите от търговска мрежа и обществено хранене, производствени предприятия и складове за съхранение и търговия с храни. Издадени са 971 предписания, актовете за административно нарушение са 373. Затворени или с временно преустановена дейност обекти са 21. 20 119 кг пък са възбранените и бракуваните хранителни продукти от животински и неживотински произход.

Във връзка с масираните проверки по морските курорти, за периода от 18 юли до 5 август инспекторите от ОДБХ – Бургас, ОДБХ – Варна и ОДБХ – Добрич са извършили 939 проверки на обекти от търговска мрежа и обекти за обществено хранене. Издадени са 140 предписания. Издадените актове за административно нарушение са 85. Възбранени и бракувани продукти са 950,8 кг храни от животински и неживотински произход.

Най- честите нарушения са свързани с лоша текуща хигиена, пропуски в системите за самоконтрол, неспазване на разделното съхранение на хранителни продукти, липса на придружаващи документи за произход на храната, търговия с храни с изтекъл срок на годност.