fbpx Строителния сектор в Полша с признаци на живот | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Строителния сектор в Полша с признаци на живот

Строителният сектор в Полша достигна своя връх преди 10 години с увеличаване в търсенето на нови жилища, подкрепено от атрактивни ипотечни кредити. Другият голям тласък на сектора дойде, когато Полша бе избрана за домакин на футболното първенство през 2012 г. заедно с Украйна. Това доведе до планирането на ново строителство, както на стадиони, така и на инфраструктура. С големия брой нови договори настъпиха и колебания в цените на строителните материали, което доведе до колапс на много от строителните фирми. Освен това спада в търсенето на пазара на жилища допринесе за влошаване на перспективите за фирми, фокусирани върху този сегмент на строителния пазар, От 2010 г. фалитите на строителни фирми започнаха да се покачват драматично – първо с 20%, след това с 46% през 2011 г. и с 52% през 2012 година.

Сегашните статистики за неплатежоспособност показват коренно различна картина. След години на влошаване строителните компании показват не само спад на фалитите, но и значителнo подобрениe, дори повече от тoвa в други сектори. Първите три тримесечия на 2014 г. показват 26% спад при неплатежоспособността. Това положително развитие може да бъде проследено още от топлата зима на 2013/2014 г., която доведе до спад в закъсненията в строителството. Освен това благодарение на исторически ниските нива на лихвени проценти, увеличаването на търсенето и стабилизирането на цените, жилищният пазар се оживява. Друг положителен стимул е подкрепата на правителството относно даването на ипотечни кредити на млади хора. Тъй като програмата е свързана само с първичния пазар на жилища, тя подкрепя както строителните фирми, така и по-малките фирми предоставящи обзавеждане и довършителни работи. Независимо от това, програмата е сравнително рестриктивна и този пазар представлява малка част от строителния сектор.

В дългосрочен план строителните фирми ще се възползват от приток на средства от ЕС от новия бюджет за периода 2014-2020. Тези фондове на ЕС (за които Полша е най-големият бенефициент), съчетани с вътрешни средства, ще бъдат използвани за по-нататъшни подобрения на инфраструктурата на страната. Те дават големи възможности на компаниите специализирани в инфраструктурното строителство. Въпреки това поради процедурни въпроси, значението на тези завишени инвестиции ще бъде усетено само от строителните компании.От 2016 г. Кофас промени оценката на строителния сектор от много висок риск на висок риск, благодарение на подобрените перспективи. Повече видимо подобрение и намаляване на риска занапред ще усетят строителните фирми през 2015 г.