Нови работни места се откриват в индустриалните зони

153 млн. инвестиции и 1650 работни места се очаква да се открият в трите нови индустриални зони в Божурище (София), Телиш (Плевен) и Бургас. Данните са на база подписани договори с фирми, които ще извършват дейност на територията на зоните. 

Национална компания индустриални зони (НКИЗ) ЕАД управлява осем зони – три съществуващи от преди свободни зони в Русе, Видин и Свиленград и новоизграждащите се в Божурище, Телиш, Бургас, Варна-Запад и Карлово. Всички те са с обща площ около 6,6 млн. кв.м., от които 73 900 кв.м. застроени и 225 500 кв. м открити складови площи.

В съществуващите свободни зони – Русе, Видин и Свиленград само през последната година са сключени 26 договора с фирми основно в областта на производството, строителството и търговията и са реализирани инвестиции за около 3 млн. лева, заяви Атанас Ненов, изпълнителен директор на НКИЗ.

Очакваните инвестиции и нови работни места се дължат на южнокорейската фирма Азия Инвест, която прави биоземеделие в зоната Телиш/Плевен. Първоначалната им инвестиция е в размер на 3 млн. лева, но се очаква те да нарастнат до 85 млн. лева при 700 нови работни места.

В Божурище, чиято първа копка беше през лятото на 2013 година, през м. септември т.г. ще заработи предприятието на първият инвеститор в зоната - немската фирма Бер Хелла Термоконтрол. Това е инвестиция за 42.5 млн. лева, при която се очаква да бъдат създадени нови 350 работни места. Там вече проектират своите свите производствени мощности и други пет високотехнологични компании с общо 250 заети.

В напреднала фаза са преговори с над 10 български и чуждестранни компании за настаняването им в индустриалните зони. Ще продължава работата по благоустрояването на зоните за привличането на други инвеститори.

 

Facebook comments