fbpx Центровете за спешна помощ получиха още 20 нови линейки | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Центровете за спешна помощ получиха още 20 нови линейки

Изпълнителеният директор “Търговска дейност“ на на София Франс Ауто, Надя Божкова, предаде на министъра на здравеопазването проф. д-р Костадин Ангелов, ключовете на нови 20 оборудвани линейки. Те ще послужат за нуждите на центровете за спешна медицинска помощ в Пловдив, Бургас, Варна, Велико Търново, Стара Загора, Русе и Сливен. С това броят на предадените медицински превозни средства възлиза на 202 от общо 280 по договорен ангажимент. Останалите 78 ще бъдат доставени през 2021 г. Специализираните превозни средства служат за модернизация на спешната медицинска помощ в цялата страна.

София Франс Ауто, официален вносител на Peugeot за България, е изпълнител по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-4.001-0001 от 23.10.2018 г. по Проект № BG16RFOP001-4.001-0001-С001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“. Закупуването на специализираните превозни средства се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).