fbpx Нова магистърска програма Интелектуална собственост и технологични стартъпи в УНСС | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Нова магистърска програма Интелектуална собственост и технологични стартъпи в УНСС

Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) открива нова магистърска програма - “Интелектуална собственост и технологични стартъпи”. В нея записалите се ще се запознаят в дълбочина с характеристиките и спецификите на новата бизнес среда, в която възникват и се проявяват специфични феномени като усъвършенствани дигитални технологии, киберсигурност, нови форми на организация на дейността и икономическа реализация, дигитална конкурентоспособност.

Програмата е 2 семестъра, редовна форма на обучение.

Завършилите специалност „Интелектуална собственост и технологични стартъпи” могат да се реализират като Създатели на технологични стартъпи, базирани върху иновации (собствени или трансферирани); Участници в различни структури, подкрепящи технологичните стартъпи (управителни съвети, бордове на директори, сдружения и т.н.); Консултанти по управление и развитие на технологични стартъпи; Служители във фирмените отдели по иновации, научно-техническа информация, маркетинг, реклама и др.; Оценители, консултанти и представители по интелектуална собственост и др.

Повече информация за програмата може за видите ТУК