fbpx Нужни са работещи инструменти за иновации и конкурентоспособност | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Нужни са работещи инструменти за иновации и конкурентоспособност

 България има нужда от визия и работещи инструменти за иновации и конкурентоспособност. Това мнение обедини представителите на браншовите организации в ИКТ сектора – ИКТ Клъстер, АСТЕЛ, БАИТ, БАСКОМ, БУА; академията в лицето на Софийски университет, Технически университет - София, Нов Български университет, институти на БАН и представители на МИЕТ, МОМН, МТСП, МТИТС в рамките на форум „Националната Екосистема за подкрепа на иновации и конкурентоспособност”. Форумът e първото подобно събитие за 2012 г., успяло да събере трите страни, с цел да се предизвика обществен дебат и да се привлече обществена подкрепа за създаването и развитието на работеща екосистема за иновации в Република България.

„В България в момента няма действащ закон за иновациите. Административни ограничения и неясноти спъват ефективното усвояване на средствата по ОП “Конкурентоспособност”. Например, има ограничение изключващо държавните университети от програмата за подпомагане създаването на инкубатори. България е единствената държава в ЕС без структурен фонд за научни и технологични изследвания и образование. Програмата за подпомагане на създаването на клъстери не е ефективна - процедурата е взела връх над смисъла”, заяви Петър Статев, председател на Фондация “Клъстер информационни и комуникационни технологии”.

Освен работеща среда за подкрепа на иноваторите, няма и работещ механизъм за ефективно усвояване на финансирането по оперативните програми. Бюджетът по ОП „Конкурентоспособност” за развитие на иновативни дейности за плановия период 2007-2013 е 482 млн. евро.

„Към момента едва 8 млн. от тях са усвоени. Договорените средства за подкрепа на научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия пък е близка до 0%.”, сподели Георги Брашнаров – председател на УС на БАСКОМ (Българска асоциация на софтуерните компании).

Причината за това състояние са сериозни административни пречки свързани с кандидатстването, одобрението и отпускането на средства. Оценката на това дали една иновативна идея ще бъде финансирана отнема в момента грубо между 9 и 12 месеца, което прави идеята неконкурентоспособна на пазара.

По този повод, Марияна Велкова, изпълнителен директор на Агенцията за подпомагане на малки и средни предприятия, коментира че хората от държавната администрация са наясно, че темпът на усвояване на средствата е неприемливо нисък и че правилното програмиране на следващия финансов период е условие за значително подобрeние на реализацията на фондовете.