fbpx Инициативата JESSICA подпомага градското развитие | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Инициативата JESSICA подпомага градското развитие

На официална церемония в кметството на гр. Стара Загора бяха представени параметрите на подписаното споразумение между Европейската инвестиционна банка – като управляваща Холдинговия фонд по инициативата JESSICA (Съвместна европейска инициатива за устойчиви инвестиции в градските райони) за България, и Регионалния фонд за градско развитие АД (РФГР) – с водещ акционер Societe Generale Експресбанк и акционери финансова компания Елана и Balkan Advisors.

По силата на споразумението РФГР АД получава мандат за управление на 36,9 млн. лева от ресурса на Холдинговия фонд, а водещият партньор във фонда - Societe Generale Експресбанк поема ангажимент да съфинансира проектите на фонда с двойно по-голяма сума - 73,8 млн.лв. Така до средата на 2015 г. ще бъдат инвестирани общо над 110 млн. лева в проекти за устойчиво градско развитие.

РФГР ще финансира проекти на общини, частни инвеститори и публично-частни партньорства, в шестте големи града на България - Бургас, Варна, Русе, Плевен, Пловдив и Стара Загора основно чрез заеми, но в някои случаи и чрез дялово участие. Фондът ще инвестира във всичко, което има потенциал да облагороди и осъвремени градската среда, като например: социална инфраструктура, проекти за подобряване на физическата среда и превенция на риска, системи за устойчива градска мобилност.