Почти 6 млн. евро е усвоило българското Евросело

В избраното за „Евросело” 2012, село Черниче, община Симитли са вложени 5,8 млн. лева по Програмата за развитие на селските райони, стана ясно по време на официалното откриване на изградената улична и ВиК мрежа. Средствата са инвестирани в изграждането на улици, тротоари и ВиК мрежа на селото, а проектите са по мярка 321: „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони и мярка 322: „Обновяване и развитие на населените места” от ПРСР 2007 – 2013 г. В цялата област Благоевград одобрените проекти по ПРСР са за над 138 млн. лева.
Село Черниче бе обявено за „Евросело 2012”, конкурс по ПРСР, който се проведе под патронажа на министър Найденов. В него се състезаваха 18 претенденти, като критериите на журито бяха броят на реализираните проекти по Програмата за развитие на селските райони, усвоените средства, привлечените инвестиции и цялостната промяна в облика на населеното място.
Кметът на село Черниче Иван Андонов се похвали, че с изграждането на улиците и ВиК мрежата хората ще живеят по-добре и ще имат повече удобства. Кметът на община Симитли Апостол Апостолов съобщи, че в цялата община има проекти за 23 млн. по ПРСР.

Facebook comments