fbpx 37 млн. евро за кредити и гаранции по заеми получава ББР | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

37 млн. евро за кредити и гаранции по заеми получава ББР

37 млн. евро за кредити и гаранции по заеми получава ББР

етикети

Българска банка за развитие (ББР) договори 37 млн. евро по две споразумения с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ). Получатели на средствата са двете дъщерни дружества на банката – Микрофинансираща институця ДЖОБС (МФИ ДЖОБС) и Националния гаранционен фонд (НГФ). Споразуменията бяха подписани днес от Ричард Пели, главен изпълнителен директор на ЕИФ, Илия Караниколов - заместник-председател на Съвета на директорите на МФИ ДЖОБС и Изпълнителен директор на ББР и Андрей Генев, председател на Съвета на директорите на НГФ и член на Управителния съвет на ББР.

МФИ ДЖОБС ще получи от ЕИФ 6 млн. евро. Средствата ще се използват за кредити и лизинги на микрофирми. Това са дружества с персонал до 10 души и годишен оборот до 2 млн. лева. Приоритетно ще се финансират самонаети лица, еднолични търговци и микро стартиращи фирми. Максималният размер на финансирането за крайния клиент е 25 000 евро.

НГФ ще ползва 31 млн. евро. Парите се предоставят по Рамковата програма на Европейската Общност за конкурентоспособност и иновации за МСП (CIP 2007-2013) и ще се ползват за контрагаранции по кредити за малки и средни предприятия. В рамките на подписаното споразумение НГФ ще може да издаде гаранции по инвестиционни кредити на МСП за 120 млн. евро и за срок от 1 до 15 години. Допустими за гарантиране са кредити с размер до 500 000 евро.

МФИ ДЖОБС е най-новото дъщерно дружество на Българска банка за развитие. До началото на 2011 година ПРОГРАМА ДЖОБС функционираше към министерството на труда и социалната политика. До момента дружеството предлага 4 лизингови схеми за микро и малки предприятия. МФИ Джобс оперира чрез партньорска мрежа от над 30 бизнес-центъра в цялата страна.

НГФ е дъщерно дружество на ББР, което функционира от края на 2008 година. Фондът издава два вида гаранции - за инвестиционни кредити и за оборотни кредити на експортно ориентирани фирми. Фондът поема до 50% от кредитния риск по заемите. До момента НГФ е издал гаранции по над 1800 кредита, чиято обща стойност възлиза на 291 млн. лв. НГФ работи с 11 търговски банки.

facebook коментари