fbpx A1 Group дигитализира обработката на тестовете за COVID-19 в Австрия | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

A1 Group дигитализира обработката на тестовете за COVID-19 в Австрия

В сътрудничество с властите в Тирол, Червения кръст и компанията за медицински технологии ilvi, А1 разработи платформа за дигитален скрийнинг на COVID-19 в Австрия. С нейна помощ могат да се направят по-голямо количество тестове, при това по по-сигурен и надежден начин. Платформата е въведена в действие от тиролската компанията World-Direct, която е дъщерна фирма на А1 Group.

Софтуерът за тестове на COVID-19 е базиран на сървър, поддържан от А1, до който еднакъв достъп имат властите в Австрия, екипите, извършващи тестовете и лабораториите. Мобилно устройство със софтуер на ilvi се използва за сигурно въвеждане и предаване на пробата и данните на пациента. Така те стават лесно достъпни в реално време за свързаните лаборатории.

Потвърденият в лаборатория резултат излиза в приложението за COVID-19 и се предава бързо към здравните власти, които могат своевременно да информират засегнатите хора за пробите им или да ги насочат към последващи изследвания.

Новата платформа за COVID-19 значително опростява целия процес по събиране на пробите и докладване на резултатите. Цялата връзка преминава през центъра за данни на А1 в Австрия и е надеждно интегрирана в съществуващата IT инфраструктура, което гарантира сигурността на данните на пациентите.

Сигурното дигитално записване и обработка на резултатите от тестовете за COVID-19 облекчава лабораториите и им позволява да се фокусират върху същинското изследване на пациенти. Така те ще могат да обработват повече хора по-бързо и да ги информират своевременно за резултатите. А1 Group, съвместно със своите партньори, разработи високотехнологичното решение само в рамките на няколко дни, но приложението му далеч не се изчерпва с настоящата криза. Дигитализираният процес на работа ще помогне дългосрочно на здравния сектор.