fbpx АИКБ подписа меморандум за сътрудничество с UNIDO | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

АИКБ подписа меморандум за сътрудничество с UNIDO

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) е първата работодателска организация от България, която сключи споразумение за сътрудничество с Организацията на ООН за промишлено развитие – United Nations Industrial Development Organization (UNIDO). Меморандумът очертава рамката за сътрудничество между двете организации, целящо постигане на взаимноизгодни резултати. Предвиждат се обучителни посещения у нас на експерти на UNIDO в областта на техническото сътрудничество, обмен на опит и знания, свързани с индустрията, експертна помощ при разработването на проекти, кандидатстващи за финансиране от структурните фондове на ЕС, съвместни участия в специализирани изложения и панаири, партньорски срещи, участие в световните форуми на UNIDO.

Подписването на меморандума между АИКБ и UNIDO се състоя по време на честванията на 50-годишния юбилей на организацията на ООН, които се проведоха от 21 до 25 ноември във Виена. Тя е създадена през 1966 г. с основна цел да съдейства за промишленото развитие и повишаване на производителността, водещо до намаляване на бедността в развиващите се страни. През 1985 г. UNIDO е трансформирана и понастоящем представлява специализирана агенция на Организацията на обединените нации с мандат да насърчава и съдейства за ускоряването на устойчивото индустриално развитие в развиващите се страни и икономиките в преход. UNIDO подпомага тези две групи страни в усилията им за справяне с маргинализацията в съвременните условия на глобализация. Организацията мобилизира знания, опит, информация и технологии, като по този начин съдейства за създаването на производителна заетост, развитието на конкурентоспособна икономика и осигуряването на екологична устойчивост. България е пълноправен член на UNIDO от 1985 г.