fbpx 7-и юли става професионален празник на специалистите по връзки с общестеността у нас | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

7-и юли става професионален празник на специалистите по връзки с общестеността у нас

На свое заседание МС прие Решение, с което обяви 7-и юли за професионален празник на специалистите по Връзки с обществеността. През последните години обединената комуникационна общност бележи световни успехи и участва активно в процесите по развитие на комуникационния бизнес в цял свят. Признанието идва само месеци преди отбелязването на 15 години от подписването на Етичния кодекс на ПР-специалистите, приет от всички асоциации.

Обединената комуникационна общност в лицето на браншовите организации в ПР-сектора: Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО), Българска асоциация на ПР агенциите (БАПРА), Асоциация на специалистите по комуникации в общините (АСКО), Европейска асоциация на комуникационните директори (ЕАКД), Дружеството на практикуващите връзки с обществеността към СБЖ, през последните години е участвала в много инициативи за утвърждаване на етичните стандарти в комуникациите, в борба срещу фалшивите новини, срещу практиките за използване на тролове в предизборните кампании, за споменаване на марки в електронните медии в помощ на социални кампании и много други. ПР-специалистите отбелязват 7-и юли като неофициален празник от няколко години, давайки признание на Етичния кодекс и етичните норми в професията.

Илияна Захариева, председател на УС на БДВО: „Българските ПР-специалисти са на световно ниво. Неслучайно българка беше председател на IPRA (International Public Relations Association) – най-голямата и авторитетна организация на ПР-специалистите.
Комуникационните кампании у нас са не просто на световно ниво, което е видимо от наградите на Agency Elite Awards 2019 и ICCO Global Awards 2019, но и задават тенденции". БДВО се стреми също да свърже по-тясно учебните и квалификационни програми във висшите училища с потребностите на социалната практика и перспективите на професионалния пазар като успешно реализира собствена дисциплина във Факултета по журналистика и масови комуникации.”

Мария Гергова, председател на УС на БАПРА: „За нас това е поредно доказателство за високото ниво на българския комуникационен бизнес. Носим славата на България по света, членове на БАПРА са отличени с най-престижните световни награди в комуникационния бранш, а миналата година българска агенция бе обявена за Агенция на годината за целия свят в Ню Йорк. Българин беше председател на ICCO (International Communication Consultancy Organization) – най-голямата и авторитетна световна организация на ПР-агенциите“

Михаела Малеева, изпълнителен директор на АСКО: „Имаме моралното право нашия професионален празник да бъде национално признат. Специалистите по Връзки с обществеността в общините, заедно с другите професионални сдружения в България, работим ежедневно за публичност на информацията, за диалог в обществото и доверие към институциите и бизнеса в България. Тази година Асоциацията на специалистите по комуникации в общините навършва 20 г. и има зад гърба си много по обем и добре свършена работа, а и още твърде много ни чака! Гражданите и на най-малката община имат правото да бъдат добре информирани и да участват активно в управленските решения на местното самоуправление.

Д-р Ваня Бабанин, ръководител на българския клон на ЕАКД: „С радост установявам, че нивото на комуникациите в България е същото, каквото и в останалите европейски държави, дори в някои аспекти можем да предложим водещи практики. Като признак на устойчиво развитие на целия бранш у нас може да се посочи, че вече в 10 български университета се преподават различни форми на комуникации, а броят на работещите в сектора надминава 20 000 човека.“

Любомир Блатски, председател на ДПВОСБЖ: „Комуникационната индустрия е най-бързо развиващият се сектор в момента. Като вече в цял свят се признава управленската й функция.“

Даниел Киряков, Председател на Етичната комисия към БДВО: „Преди 15 години поехме сериозен ангажимент с подписването на Етичния кодекс. Той бе създаден на основата и в пълно съзвучие с Етичния Протокол на Global Alliance, правейки общността ни още тогава част от европейското и световното комуникационно семейство. А в България секторът ни стана един от първите с действаща саморегулация, като за това бе създадена и Етичната комисия към БДВО.“