fbpx Активно пътуване на българите през август | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Активно пътуване на българите през август

Българите са пътували активно зад граница и през изминалия август. Според данните на Националния статистически институт те са 512 хил., или с 11.3% над регистрираните през август 2014 година, съобщават от Националния статистически институт.

Увеличение на пътуванията на български граждани в сравнение със същия месец на предходната година е отчетено към Турция - с 35.2%, Гърция - с 23.3%, Италия - с 8.9%, Румъния - с 8.8%, Германия - с 8.6%, Австрия - със 7.6%, Франция - с 5.1%, Испания - с 2.6%, и други.

Същевременно намаляват пътуванията към Руската федерация - с 31.7%, Сърбия - с 22.4%, Обединеното кралство - със 7.2%, бившата югославска република Македония - с 6.8%, и други.

През август 2015 г. посещенията на чужденци в България са 1 729.6 хил., или с 2.3% над нивото от август 2014 година. Регистрирано е увеличение при пътуванията с други цели - с 6.4%, и с цел почивка и екскурзия - с 0.4%, докато тези със служебна цел намаляват с 3.4%.

От общия брой чужденци, посетили България през август 2015 г., дeлът на гражданите от Европейския съюз е 57.8%, или с 0.9% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.

Намаление е регистрирано при посещенията на граждани от Словакия - с 32.4%, Гърция - с 19.9%, Чешката република - с 16.6%, Испания - с 13.3%, и други. Същевременно се увеличават посещенията на граждани от Унгария - със 17.0%, Полша - с 9.1%, Франция - с 8.6%, Румъния - с 6.9%, Обединеното кралство - с 6.9%, Белгия - с 5.0%, Германия - с 4.9%, Австрия - с 3.8%, и други.

Увеличават се посещенията на граждани от групата „Други европейски страни" - с 6.7%, като най-голям е ръстът на посещенията на граждани от Турция - с 31.5%.

През август 2015 г. преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия - 54.0%, следвани от посещенията с други цели (вкл. гостувания и транзитни преминавания) - 38.6%, и със служебна цел - 7.4%.