fbpx Алфа банк и Юробанк И Еф Джи обединяват сили | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Алфа банк и Юробанк И Еф Джи обединяват сили

Алфа банк и Юробанк И Еф Джи обединяват сили

Съветите на директорите на Алфа банк и Юробанк И Еф Джи обявявиха, че са постигнали споразумение за обединението на Алфа банк и Юробанк И Еф Джи чрез сливане. Консолидация на две силно допълващи се частни банки със значителни синергии и ясна стратегическа обосновка, която ще изиграе жизненоважна роля в икономическото възстановяване на Гърция. Новата група ще има водещи позиции във всички основни банкови сегменти в Гърция. Тя ще има изключително добро присъствие в Югоизточна Европа с обща мрежа от над 1 300 клона в 8 страни и пазарни позиции сред първите три банки в България, Кипър, Румъния и Сърбия. Новата група ще бъде сред 25-те най-големи банкови групи в Еврозоната с проформа активи на обща стойност 146 млрд. евро* и ще има необходимата критична маса, за да утвърди своите акции като бенчмарк на капиталовите пазари
Обменно съотношение е 5 нови обикновени акции на Алфа банк към 7 обикновени акции на Юробанк И Еф Джи. През 2010 г. обединената група е реализирала проформа приходи в размер на 2,6 млрд. евро преди провизии. Очакваните годишни синергии преди данъци ще достигнат 650 млн. евро годишно в рамките на следващите три години и ще имат настояща нетна стойност от приблизително 3,4 млрд. евро

Значително засилени капиталови буфери, вследствие на предложен подробен план за увеличаване на капитала на стойност приблизително 3,9 млрд. евро; проформа съотношението на базовия капитал от първи ред** на обединената финансова институция се очаква да бъде 14,0%, включващо обявените мерки от капиталовия план и ефекта от Инициативата за частния сектор. Диверсифицирана акционерна база с трима основни акционери, представляващи интересите на семейство Костопулос, семейство Лацис и Paramount Services Holding Limited ("Paramount", акционер на Алфа Банк, е компания, представляваща бизнес интересите на най-известното семейство в Катар); всеки от които подкрепя предложеното сливане и капиталовия план.

Facebook коментари