fbpx Аутсорсинг индустрията е алтернатива за безработните младежи | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Аутсорсинг индустрията е алтернатива за безработните младежи

Според Българска аутсорсинг асоциация около 88 000 младежи в София са с подходящи умения за работа в аутсорсинг индустрията и броят на заетите в нея може да нарастне 4 пъти в рамките на 3-4 години. В подкрепа на това е и изводът, че 57,5% от младите хора не работят по специалността придобита по време на образованието им. Това показват данните от изследване на агенцията за пазарни проучвания Pragmatica, възложено й от Българска аутсорсинг асоциация (БАА).Около 30 000 са безработните образовани млади хора на възраст между 19 и 35 години в София без студентите, става ясно от изследване на агенцията за пазарни проучвания Pragmatica, възложено й от Българска аутсорсинг асоциация (БАА). Половината от всичките 341 000 души със средно и по-високо образование в споменатата възрастова граница и живеещи в столицата владеят поне един език, като преобладаващо (около 70%) това е английски. 75 000 млади хора знаят два чужди езика, а 18 000 - повече от два.

За да стимулира младите хора да избират аутсорсинг компаниите за старт на своето професионално и кариерно развитие, от Асоциацията планират множество инициативи за популяризиране на възможностите, които индустрията предлага, както и да продължат да подпомагат университетите в страната в адаптирането на учебните програми с оглед придобиването и развитието на качества, умения и знания, които да подготвят студентите за работа в аутсорсинг компаниите.

Високият процент на младежи владеещи чужди езици е един от основните фактори, които правят аутсорсинг индустрията в България изключително привлекателна за чуждестранни инвестиции в сектора. В тази връзка БАА ще предостави на държавата данните от изследването, така че заинтересованите институции да ги използват при маркетирането на страната пред евентуални инвеститори в чужбина.