fbpx Аутсорсинг секторът е генерирал близо 1,4 млрд. евро. | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Аутсорсинг секторът е генерирал близо 1,4 млрд. евро.

Аутсорсинг секторът е генерирал близо 1,4 млрд. евро.

За трета поредна година конференцията „Аутсорсинг дестинация България 2016“, чиито организатори са Община Пловдив и изследователската и консултантска компания „Индъстри Уоч“, в партньорство с българската ИТ компания PROGRAMISTA; успя да събере повече от 300 участници - представители на бизнеса и на академичната общност, както и водещи консултанти и анализатори, които дискутираха глобални тенденции и очертаха основните предизвикателства пред аутсорсинг и ИТ индустрията в България.

В конференцията взеха участие кметът на Община Пловдив инж. Иван Тотев, зам.-кметът на града с ресор бизнес развитие и образование Стефан Стоянов, Анна-Мари Виламовска, секретар по здравеопазване и иновации на Президента на Републиката, Стамен Янев, президент на Българската агенция за инвестиции, Стефан Бумов – председател на Българската аутсорсинг асоциация,  международните експерти Роберто Пасти (SCO, Digital Transorfmation), Марк Хулме, мениджър на AIG Shared Service center, Елиас ван Херваарден Service Leader в Deloitte, както и изпълнителните директори на българската ИТ компанииProgramista; Димитър Манчев и на Bulpros Ивайло Славов.

Аутсорсингът се развива с изключително динамични темпове и тази тенденция ще става все по-осезаема. Българската аутсорсинг асоциация отбелязва, че границата между ITO и BPO все повече се размива, услугите стават все по-комплексни и налагат едно по-високо ниво на знания и все по-активното използване на новите технологии. По данни, представени в рамките на конференцията от асоциацията, през 2015 г. аутсорсинг секторът е генерирал близо 1,4 млрд. евро. 1,71% от всички заети работят в сектора , което прави около 42 хиляди специалисти. До 2020 прогнозата е те да станат 60-70 хил. За миналата година секторът е генерирал 3,4% от БВП на страната, този процент нараства до 3,6% за 2016 г. и от агенцията прогнозират, че ще стигне 6% през 2020 г.

Сред успешните примери от България за публично-частно партньорство, което има потенциала да оптимизира образователната система в ИТ ундустрията и да я направи по-адаптивна на световните тенденции, бяха представени новосформираните и въведени от тази година образователни студентски програми по софтуерно инженерство в Пловдивския университет и Великотърновския университет. В Пловдив по инициатива на общината, университета и местния бизнес беше въведена специалност по софтуерно инженерство за българи в Украйна, а във Велико Търново по инициатива на университета и българската ИТ компания PROGRAMISTA; тази година ще се обучават 33 студенти по новосформираната от научните екипи на компанията и университета програма по Софтуерно инженерство.

„Основната отговорност за развитието на българското ИТ образование в посока на това то да бъде адаптивно спрямо глобалните тенденции и реалния пазар на труда, е на компаниите от сектора. Като представител и на академичната общност, и на частния бизнес, мога убедено да твърдя, че реалният потенциал на ИТ индустрията е заключена именно в държавните университети. В този смисъл инициативи като частни академии по-скоро вредят на екосистемата в сектора и решението е единствено влизане на висококвалифицирани специалисти от компаниите, с натрупани знания и ноу-хау, които да образоват младите ИТ специалисти. Трудно можем да предвидим какви технологии или какво ще се търси след 5 години, защото това е дълъг период за един толкова динамичен сектор. Но със сигурност трябва да се постараем да помогнем основата, която младите специалисти получават в университетите, да им дава свободата да бъдат адаптивни към тенденциите, каквито и да бъдат те“, сподели ръководителят на научния екип в Programista;Никола Вълчанов.

„Наред с традиционните аутсорсинг услуги, основна цел за нас е да развиваме знания и експертиза. Не само вътре в компанията, за да можем в бъдеще да предложим собствени иновативни услуги и консултантски решения, но и повишаване експертизата на сектора като цяло, подготвяйки бъдещите специалисти в университетите за предизвикателствата на ИТ сектора. Ние сме отворени за сътрдуничество с всяка компания в сектора и с всеки един държавен универсиет в страната, които споделят визията ни за оптимизиране на образователната система в полза на ИТ сектора в България“, заключава Димитър Манчев, изпълнителен директор на Programista;