Необслужените кредити в ЦИЕ са 10.1%

"По отношение на растеж и печалби, банковият сектор в Централна и Източна Европа (ЦИЕ)1 продължава да се представя по-добре от банковия сектор в Западна Европа, тъй като възможностите за растеж и маржовете в ЦИЕ остават значително по-големи“, се казва в годишния преглед на Райфайзен Рисърч. Тъй като през 2013 г. се очаква обръщане на икономическия цикъл, анализаторите на виждат потенциал за растеж на кредитирането през втората половина на 2013 г. На руския, полския и чешкия банков пазар, средната възвращаемост на активите възлезе на 1.7- 1.8% през 2012 г., а възвращаемостта капитала бе близо 20% средно. Ниските лихвени проценти на много от пазарите в ЦИЕ се очаква да бъдат предизвикателство за банките и през 2013 г.
През 2012 г. нито една банка не разшири клоновата си мрежа. Средно, общият брой на клоновете в региона намаля с 4%. Банките, които имаха програма за изтегляне на инвестиции като Кей Би Си, най-много намалиха броя на клоновете си. РБИ запазва първата позиция по отношение на представителство чрез клонове, като води пред Уникредит. РБИ увеличи клоновата си мрежа в Полша, в резултат на придобиването на Полбанк, но в същото време намали представителствата си в Украйна, Унгария и Румъния.

Facebook comments