fbpx Онлайн инструмент оценява въздействието на COVID-19 върху бизнеса ви | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Онлайн инструмент оценява въздействието на COVID-19 върху бизнеса ви

Онлайн инструмент оценява въздействието на COVID-19 върху бизнеса ви

Безплатен онлайн инструмент на PwC дава възможност на компаниите да оценят текущото и бъдещото въздействие на COVID-19 върху бизнеса им и да преценят готовността си за ефективна реакция.

COVID-19 Навигаторът на PwC (PwC’s COVID-19 Navigator) е интерактивен въпросник, разработен от глобалните експерти на PwC. Целта му е да помогне на бизнес лидери, собственици и мениджъри на компании да си изградят по-ясна представа за това на какъв етап е компанията им в подготовката си за COVID-19 и как биха могли да отговорят по-успешно на възникналите предизвикателства.

Въпросникът съдържа 3 раздела, обхващащи следните 6 ключови области:

- Кризисен мениджмънт и отговор на кризи
- Работна сила
- Операции и верига на доставки
- Финанси и ликвидност
- Данъци и търговия
- Стратегия и бранд

След попълване на въпросника всеки участник получава персонализиран доклад с анализ на потенциалното въздействие на COVID-19 върху бизнеса, както и насоки и препоръки спрямо индивидуалните отговори. Докладът включва и данни за сравнителен анализ, които предоставят допълнителна възможност на бизнес лидерите да сравнят рисковете и готовността на компанията си с тези на други респонденти на глобално ниво и компании от същата сфера.

„COVID-19 донесе значителни предизвикателства за собствениците на бизнеси, организациите и служителите по целия свят, като ситуацията постоянно се развива и променя. Изключително важно е компаниите да се подготвят и да реагират ефективно на „новите условия“, за да могат да излязат от кризата в добро състояние“, коментира Божидар Нейчев, старши съдружник, PwC.

Facebook коментари