fbpx Банка дари 2,6 тона хранителни продукти | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Банка дари 2,6 тона хранителни продукти

2 640 килограма качествени и годни за консумация храни са дарили служителите на Societe
Generale Експресбанк в цялата страна по време на кампания на финансовата
институция ”Седмица на солидарността 2012”. От 1 до 8 юни над 1 200 служители на банката
събираха закупени от тях продукти, които предадоха на Българска хранителна банка.
Дарената храна е разпределена между 22 организации, занимаващи се с хранително
подпомагане на деца, семейства и възрастни хора в общо 19 града в България. Събраните
хранителни продукти ще осигурят 8 800 обяда на нуждаещи се хора.

Това е първата мащабна кампания за събиране на храна в България, в която служителите на
една компания с офиси в цялата страна се включват в т.нар “food drive” кампания.
Инициативата бе реализирана с подкрепата на Българска хранителна банка /БХБ/, чийто
официален старт бе обявен през април 2012. Като един от основните партньори на БХБ,
Societe Generale Експресбанк е първата компания в България, чието дарение влиза в склада
за хранителни продукти на БХБ, който функционира от началото на месец юни.
Българска хранителна банка е организация в обществена полза, създадена с цел да
мобилизира и събира чрез професионално изградена логистична база дарени храни, които
впоследствие предоставя паралелно на мрежа от организации за директно подпомагане на
нуждаещи се. Хранителната банка разчита не само на дарена храна, но и на дарен труд,
финансови средства и услуги.