fbpx Белгия е важен партньор за България | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Белгия е важен партньор за България

“Белгия е важен партньор за България, тази година бележим ръст на стокообмена, но има достатъчно икономически потенциал, който ще допринесе за още по-голямо активизиране на сътрудничеството между нашите държави.“ Това заяви министърът на икономиката Божидар Лукарски по време на среща с Питър Де Крем, държавен секретар по външната търговия на Кралство Белгия. Той подчерта, че за екипа на Министерство на икономиката е особено важно да насърчи интереса на белгийските компании за нови инвестиции или разширяване на инвестиционното им присъствие в България.

По време на срещата министъът изтъкна, че България полага усилия за засилване на търговията и привличане на стратегически инвестиции. По негови думи активно е и участието на белгийските компании в реализацията на проекти, свързани с инфраструктурата, енергетиката, транспорта, селско стопанство и информационни технологии.

“Създаваме условия за привличане на инвестиции във високотехнологични производства и изграждането на технологични паркове и индустриални зони. Иновациите са основен двигател за постигане на растеж и модернизиране на българската икономика”, каза още министър Лукарски. Той посочи, че за тази цел „Национална компания индустриални зони” ЕАД развива 8 проекта за изграждане на индустриални зони с обща площ над 5 хил. дка. „Приоритетно развиваме „София Тех Парк” - проект, насочен към стимулиране на технологичния трансфер чрез създаване на подходяща платформа за коопериране между наука и индустрия”, заключи Лукарски.

Питър Де Крем посочи, че в страната ни вече има успешно опериращи белгийски компании в сферата на химическата и петролна промишленост, строителството и аграрния сектор. По негови думи България се очертава като предпочитана локация в целия регион на Югоизточна Европа за белгийските инвеститори. Условията, които предлага страната ни създават предпоставки за реализирането на дългосрочни и устойчиви инвестиции, като не са малко примерите на белгийски компании у нас, които надграждат многократно първоначалните си инвестиции. По думите на посланика на Белгия у нас Н.Пр. г-жа Аник Ван Калстер в момента заявени намерения за инвестиции има и от още няколко белгийски компании. Една от тях планира изграждането на нов център за иновации в Северна България.

За периода януари-февруари 2016 г. износът за Белгия възлиза на 74.0 млн. евро (51.2% спад в сравнение със същия период на 2015 г., 2.1% дял и 12-то място в българския износ), а вносът от Белгия е 89.9 млн. евро (15.7% ръст спрямо периода януари-февруари на 2015 г., 2.4% дял от общия внос, 14-то място във вноса). Салдото е отрицателно и възлиза на -15.9 млн. евро.

По предварителни данни на БНБ през 2015 г. преките чужди инвестиции от Белгия възлизат на 48.3 млн. евро, с което страната заема 9-то място по привлечени преки инвестиции през годината.