fbpx Бизнесът от област Русе получи информация за новите възможности за финансиране | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Бизнесът от област Русе получи информация за новите възможности за финансиране

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) се срещна с представителите на бизнеса от област Русе. На срещата присъстваха десетки предприятия от областта, чиито ръководства, заедно с ръководството на АИКБ, дискутираха последните инициативи на АИКБ за подобряване на бизнес климата в България. Председателят на Асоциацията Васил Велев, представи актуалните действия през последната година, като отбеляза, че вече 20 години Асоциацията работи непрестанно и неуморно в полза на българския бизнес.

Основните настоящи и бъдещи действия на АИКБ са насочени към: Подобряване на бизнес средата и намаляване на административните прегради пред бизнеса; Ограничаване и превенция на неформалната икономика; Подобряване на конкурентоспособността на българския бизнес и насърчаване на предприемачеството; Усъвършенстване на корпоративното управление и развитие на капиталовите пазари; Подобряване на качеството на услугите от общ икономически интерес, чрез подпомагане дейността на икономическите субекти, предоставящи и развиващи съвременни, качествени и достъпни услуги от общ интерес; Насърчаване и подпомагане на инвестициите и научно-изследователската и развойна дейност в България; Развитие на човешките ресурси; Осигуряване на благоприятна национална и международна среда за подкрепа на малките и средни предприятия в България.

От своя страна представителите на бизнеса от областта представиха основните проблеми на региона и се проведе дискусия във връзка с предприемане на действия за тяхното разрешаване.

Людмила Тозева, началник отдел „Програмиране, наблюдение и оценка на оперативната програма“, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерство на икономиката, представи възможностите, от които може да се възползва бизнеса, през новия програмен период 2014-2020 г. по оперативните програми „Иновации и конкурентоспособност“ и „Инициатива за малки и средни предприятия“. Г-жа Тозева представи и очакваните да бъдат отворени за кандидатстване до края на 2015 г. три грантови схеми:

  • "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятия";

  • "Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия";

  • "Енергийна ефективност в МСП".

Представителите на бизнеса от област Русе и ръководството на АИКБ се обединиха около мнението, че заедно с набелязани общи действия за развитие и задълбочаване на сътрудничеството, ще се подобрят възможностите за бизнес партньорство и за формулиране и реализиране на действия за решаването на проблемите от общ интерес, включително подобряване на бизнес средата, инвестиционния климат, развитие на икономиката, насърчаване на заетостта.