fbpx България и Румъния може съвместено да изнасят извън ЕС | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

България и Румъния може съвместено да изнасят извън ЕС

„Нивото на търговско-икономическите отношения и икономическия потенциал на България и Румъния определят реална възможност за съвместно излизане на по-отдалечени пазари. Това ще създаде перспектива за икономически растеж в региона“, заяви министърът на икономиката Божидар Лукарски в рамките на проведена по-рано днес среща с румънския посланик Антон Пакурецу.

Подобна инициатива би позволила достигането на пазари, които в момента остават извън възможностите на българския и румънския бизнес. „Основна пречка за присъствието на български стоки и услуги на пазари като Северна Африка, Близкия и Далечен Изток и Китай например е невъзможността да задоволим търсенето в цялост. Едно съвместно усилие с Румъния би направило това възможно, като отреди значително по-сериозна роля на страните ни на международните пазари“, допълни министърът. Част от секторите, които той набеляза като подходящи за реализацията на подобна инициатива са хранително-вкусовата промишленост, машиностроене, електроника, електротехника и текстил, индустрии в които България има дългогодишни традиции.

„Нашите компании идват и се чувстват добре в България, а това е позитивна индикация и за други потенциални инвеститори“, коментира посланик Пакурецу. Той изрази необходимостта от координация и регионална солидарност на двете страни, като заяви, че България и Румъния следва да се третират като едно цяло и да работят съвместно за постигането на целите си на европейско ниво.