Ново универсално решение за мобилно банкиране

Българската фирма Сирма Бизнес Консултинг представи универсалното решение за мобилно банкиране SBC M-Banking. То представлява гъвкава платформа за мобилно банкиране, която позволява на финансовите институции да предлагат на потребителите си различни банкови услуги, достъпни през телефона. Решението се отличава по това, че е напълно независимо от клетъчните оператори, типа мобилно устройство, неговата операционна система, както и вида на платежния оператор. SBC M-Banking работи с технологията Java Micro Edition, която се поддържа от почти всички популярни мобилни платформи. Освен това то се интегрира лесно с различни банкови системи и платежни инфраструктури.

„Клетъчните мрежи са най-бързо развиващата се информационна инфраструктура в наши дни, което далеч не може да се каже за банкоматите, банковите клонове и дори за Интернет. Това позволява използването на мобилните комуникации от финансовите институции за разширяване на техните услуги и довеждането им до по-слабо населените региони, включително малките села, земеделски кооперациите, хотели и хижи“ - заяви Цветомир Досков, Изпълнителен директор на Сирма Бизнес Консултинг.